Have- og parkingeniøruddannelsen

​Professionsbachelor i projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse inden for have- og parkområdet.

Uddannelsen foregår primært ved Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet, Skovskolen i Nødebo i Nordsjælland. Professionsintroduktionen bliver gennemført på Roskilde Tekniske Skole.

> Læs mere om Have- parkingeniør uddannelsen

Uddannelsen varer 4 år – hvoraf der er 2 praktikophold på hvert ½ år i virksomheder, der arbejder med problemstillinger og opgaver, som have- og parkingeniører typisk arbejder med. Målet er at få en klar erhvervsrettet og praksisorienteret profil, solidt placeret på et ingeniørmæssigt niveau – mellem jordbrugsteknologens og landskabsarkitektens kompetencer:

 • Anvende have- og parkområdets metoder, materiel og materialer i forbindelse med områdets anlægs- og driftsopgaver samt
  udforme tilsvarende nye projekter, servicekoncepter mv.
 •  Vurdere og beslutte handlings- og metodevalg inden for områdets anlægs- og driftspraksis, herunder udvælge, begrunde og
  anvende de bedst egnede eller bedst tilpassede metoder til løsning af områdets anlægs- og driftsopgaver mv.
 • Varetage ledelsesmæssige og ressourcestyrende opgaver i forbindelse med såvel udbud og licitation som igangsætning,
  gennemførelse og kvalitetskontrol af anlægs- og driftsopgaver, servicekoncepter samt evaluering af de opnåede resultater og
  implementere ændringer.
 • Udvikle og markedsføre løsninger, metoder, servicekoncepter mv. til branchens kundegrupper samt
 • Dokumentere, formulere og formidle have- og parkområdets praksisnære faglige problemstillinger og løsninger til forskellige
  organisatoriske niveauer, samarbejdspartnere, beslutningstagere og brugere.


Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som have- og parkingeniør kan du blive driftsleder eller teknisk specialist i fx en kommune, i en servicevirksomhed eller etablere dig som selvstændig erhvervsdrivende. Endvidere vil du kunne få job inden for rådgivning, salg, markedsføring, undervisning mv. inden for den grønne branche.

Samlet udgør arbejdsmarkedet for have- og parkingeniører:

På det private område:

 • Anlægsgartnervirksomheder
 • Entreprenørfirmaer og servicevirksomheder med grønne afdelinger
 • Boligselskaber
 • Konsulent- og rådgivende ingeniørvirksomheder
 • Interesseorganisationer
 • Golf- og sportsklubber

På det offentlige område:

 • Regioner
 • Kommunernes miljø-, natur- og parkafdelinger
 • Kirkegårdsledelse
 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner
 • Statslige styrelser og virksomheder

 Download

 Pjece

 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk