Dimittend 2017

​Mød 42 skov- og landskabsingeniører (SLing), 28 have- og parkingeniørerer (HOPI) og 13 Natur- og Kulturformidlere, der netop har fået deres eksamensbevis, og  som nu er en del af et stort grønt netværk.

​Fatter du interesse for en af dimittenderne eller for en hovedopgave, så hjælper DSL gerne med at etablere kontakten. Ring eller skriv til sekretariatet på tlf. 33 23 00 45 og mail mt@skovogland.dk.

Skov- og Landskabsingeniører

 • Christian Knoth Als

Virksomhedspraktik: NST Nordsjælland
Bachelorprojekt: Skovhabitater i fokus

 • Stiig Charmig Bayer

Virksomhedspraktik: NST Blåvandshuk
Bachelorprojekt: Effektiv bekæmpelse af rynket rose (Rosa Rugosa) i habitatnatur langs vestkyster

 • Kristian Skau Bjerreskov

Virksomhedspraktik: NST Thy
Bachelorprojekt: Skovressourceopgørelse med luftbåren laserscanning i strukturelt varierede skove

 • Kristoffer Søderlind Bruun

Virksomhedspraktik: NST Vestsjælland
Bachelorprojekt: Urørt skov under Naturskovsstrategien - succes eller fiasko?

 • Gustav Esmann Callesen

Virksomhedspraktik: Niras
Bachelorprojekt: Naturgenopretning, biodiversitet og succeskriterier på en højmose

 • Eva Nina Christiansen

Virksomhedspraktik: Friluftsrådet
Bachelorprojekt: Forstærkning af rekreative værdier i Horsebøg Skov

 

 • Malte Christiansen

Virksomhedspraktik: Hansestadt Lübeck, Tyskland
Bachelorprojekt: Formidling af adgangsregler - en sammenligning af Danmark og Skotland

 • Rasmus Bekker Dall

Virksomhedspraktik: Forstas
Bachelorprojekt: Rydning af bevoksning langs jernbaner forud for elektrificering

 • Martin Dittfeld

Virksomhedspraktik: NST Vadehavet
Bachelorprojekt: Dyrkningsmuligheder for skarntydegran i Danmark

 • Andreas Boas Fich

Virksomhedspraktik: Gribskov Kommune
Bachelorprojekt: Græsningsforeninger - en interviewundersøgelse af foreninger og fagfolk

 •  Søren Dahlgaard Hansen

Virksomhedspraktik: NST Vendsyssel
Bachelorprojekt: Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

 • Tanja Sparrewath Hansen

Virksomhedspraktik: Skovdyrkerforeningen Østjylland
Bachelorprojekt: Optimering af fliskvalitet

 • Kasper Mirsbach Henkel

Virksomhedspraktik: NST Hovedstaden
Bachelorprojekt: Interviewundersøgelse af private skovejere - biodiversitetstiltag og tilknyttede udfordringer

 • Niclas Holm

Virksomhedspraktik: NST Bornholm
Bachelorprojekt: Det helhedsorienterede naturprojekt

 • Christian Jacobsen

Virksomhedspraktik: NST Blåvandshuk
Bachelorprojekt: Arealers bæreevne i forhold til kronvildtet - i det tidligere Oksbøl Kronvildtreservatet helhedsorienterede naturprojekt

 • Anders Christian Brøgger Jensen

Virksomhedspraktik: HedeDanmark Herning
Bachelorprojekt: Dækrod kontra barrod

 • Maria Anna Clarissa de Leon Jensen

Virksomhedspraktik: Life Giving Forest e.V., Tyskland og Philippinerne Bachelorprojekt: Privat skovrejsning

 • Jeppe Rathkjen Jeppesen

Virksomhedspraktik: Skogkonsult AS, Norge
Bachelorprojekt: Taktiske overvejelser efter stormfald

 • Rie Dahl Jeppesen

Virksomhedspraktik: NST Nordsjælland
Bachelorprojekt: Sæt skovbrugets interesser på den politiske dagsorden

 • Dennis Johnsen

Virksomhedspraktik: NST Vestjylland
Bachelorprojekt: Økonomiske overvejelser på baggrund af GIS-analyse vedrørende Castor fiber, den europæiske bæver, til fremtidig brug i forvaltningen

 • Dejan Jovanikic

Virksomhedspraktik: HedeDanmark Frederikssund
Bachelorprojekt: Plejemetode af lysåbne arealer

 • Magnus Roald Jørgensen

Virksomhedspraktik: HedeDanmark Frederikssund  
Bachelorprojekt: PhoDAR som dataindsamlingsværktøj i skov

 • Nikolaj Peter Bredal Jørgensen

Virksomhedspraktik: Bornholms Regionskommune
Bachelorprojekt: Etablering af nåletrækulturer på Bornholm

 • Martin Thorup Knudsen

Virksomhedspraktik: Sorø Kommune
Bachelorprojekt: Effekten af vedligehold i vandløb

 • Simon Tofte Lorentzen

Virksomhedspraktik: Løvenholm Gods
Bachelorprojekt: Driftsplan for Hvilsom Plantage 2017-2026

 • Jarik Läufer

Virksomhedspraktik: Thisted Kommune
Bachelorprojekt: Environmental DNA

 • Casper Haubjerg Nicolajsen

Virksomhedspraktik: Unilever, Tanzania
Bachelorprojekt: Fuelwood, Costs and Earnings and their relations to replanting the UTTL's Eucalyptus Fuelwood Plantations

 • Bo Uhre Nielsen

Virksomhedspraktik: Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Bachelorprojekt: Selvforyngelse af bøg

 • Jakob Helmer Nielsen

Virksomhedspraktik: NST Nordsjælland
Bachelorprojekt: Udpining af landbrugsjorder på Arrenæs

 • Jakob Møller Nielsen

Virksomhedspraktik: Skovdyrkerforeningen Vestjylland
Bachelorprojekt: Hybridlærkens kroneudvikling

 • Rasmus Peter Nielsen

Virksomhedspraktik: Nordsjællands Park og Vej
Bachelorprojekt: Udendørs Computer Assisted Facility Management på Eriksholm Research Centre

 •  Kjartan Overdal

Virksomhedspraktik: Rennebu Kommune, Norge
Bachelorprojekt: Foryngelsesproblematikker i skovbruget

 • Jonas Ruus Pape

Virksomhedspraktik: HedeDanmark Østjylland
Bachelorprojekt: Mekaniske metoder som beskyttelse mod snudebiller

 • Thomas Holm Søndergård Pedersen

Virksomhedspraktik: NST Fyn
Bachelorprojekt: Skoven som værn mod oversvømmelse i byer i forbindelse med skybrud

 • Mads Buch Petersen

Virksomhedspraktik: HedeDanmark Rønnede
Bachelorprojekt: GIS i Grøn Vækst

 • Tobias Filskov Petersen

Virksomhedspraktik: Gribskov Kommune
Bachelorprojekt: Muligheder og begrænsninger ved anvendelse af Grøn Lidar til opmåling af vandløb

 • Daniel Johan Post

Virksomhedspraktik: Danmission Cambodia
Bachelorprojekt: Grønne tage - et designforslag til IKEAs nye tagpark

 • Christian Brunholm Rydzy

Virksomhedspraktik: Grøn Vækst
Bachelorprojekt: Naturlige biotoper i LAR-anlæg

 • Rune Rauff Schultz

Virksomhedspraktik: NST Kronjylland
Bachelorprojekt: Indkomstmuligheder ved kort rotation med hurtigt voksende træarter

 • Thor Finderup Sørensen

Virksomhedspraktik: Nordsjællands Park og Vej
Bachelorprojekt: Beskyttelse af Dragør Kommune mod oversvømmelse fra en 10.000 års hændelse ved forhøjelse af det eksisterende kystdige

 • Bjarke Sjøberg Thomsen

Virksomhedspraktik: NST Nordsjælland
Bachelorprojekt: Anvendelse af GPS ved kørsel på faste spor

 

 Have- og Parkingeniører

 • Thor Sanner Adessa

Virksomhedspraktik 2: Orbicon A/S
Bachelorprojekt: LAR-anlæg. Opretholdelse af funktionalitet og udtryk

 • Amanda Olivia Andersen

Virksomhedspraktik 2: TagTomat
Bachelorprojekt: Socialt udsatte i fællesskabende grønt arbejde

 • Sandra Andersen

Virksomhedspraktik 2: Niras A/S
Bachelorprojekt: Klimatilpasning der betaler sig

 • Kristine Wedø Bergstein

Virksomhedspraktik 2: Tivoli
Bachelorprojekt: Økonomisk fordelagtige samt driftsoptimerende grønne alternativer til Plænen i Tivoli

 • Tine Binau

Virksomhedspraktik 2: Frederiksberg Kommune
Bachelorprojekt: Grøften i Lindevangsparken - et multifunktionelt LAR-anlæg

 • Marianne Borchmann

Virksomhedspraktik 2: Boliggården Vapnagård
Bachelorprojekt: Terapihavers beplantning

 • Kristina Roswall Cederborg

Virksomhedspraktik 2: Agrovi
Bachelorprojekt: Økonomiske konsekvenser af §3 på landbrugsjord

 • Sebastian Dragelykke

Virksomhedspraktik 2: Grennesminde
Bachelorprojekt: Staudelaboratoriet - Skovskolens system til afprøvning af staudebeplantninger

 • Lasse Susgaard Filsø

Virksomhedspraktik 2: Bonnerup Consult
Bachelorprojekt: Klimasikring af Båring

 • Thomas Uhre Gerhauge

Virksomhedspraktik 2: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Bachelorprojekt: Driftskatalog for Christiansø

 • Rune Holm

Virksomhedspraktik 2: Grøn Vækst A/S
Bachelorprojekt: Implementering af kvalitetssikringssystem hos Grøn Vækst

 •  Rikke Bigum Johansen

Virksomhedspraktik 2: Gladsaxe Kirkegård
Bachelorprojekt: Parkkirkegården

 • Emma Vibe Twisttmann Jørgensen

Virksomhedspraktik 2: Byrum og beplantning
Bachelorprojekt: Malmos Landskaber

 • Anders Boe Krag

Virksomhedspraktik 2: Gladsaxe Kommune
Bachelorprojekt: Klimaskærme - LAR ved evapotranspiration

 • Jonna Lillelund

Virksomhedspraktik 2: Frederikssund Kommune
Bachelorprojekt: Designmæssige hensyn i tilrettelæggelse af en sanse- og terapihave

 • Alberte Lyngdal-Christensen

Virksomhedspraktik 2: Frederiksberg Kommune
Bachelorprojekt: Det gode byrum - den grønne kile

 • Tine Mortunach

Virksomhedspraktik 2: Kalundborg Kommune
Bachelorprojekt: Vilde bier i Odsherred - en samlet folkelig indsats for øget biodiversitet i haver og landskaber

 • Mads Ruby Munksgaard

Virksomhedspraktik 2: Grøn Vækst A/S
Bachelorprojekt: Drift og vedligehold af LAR

 • Casper Nielsen

Virksomhedspraktik 2: Københavns Kommune
Bachelorprojekt: Gartneri i Valbyparken, et udviklingspotentiale

 • Stine Egede Nielsen

Virksomhedspraktik 2: Grøn Vækst A/S
Bachelorprojekt: Stauder i det offentlige rum

 • Katrine Olmütz Olsen

Virksomhedspraktik 2: OK Nygaard
Bachelorprojekt: Gårdlauget Nøjsomheden - optimeringsforslag og anbefalinger

 • Janne Bache Pedersen

Virksomhedspraktik 2: Ebbe Dalsgaard A/S
Bachelorprojekt: Kvalitetsbeskrivelser til drift af LAR

 • Trine Repsdorph

Virksomhedspraktik 2: AAB Afdeling 55
Bachelorprojekt: Fælles køkkenhaver i boligkomplekser

 • Katharina Richter

Virksomhedspraktik 2: Kragh&Berglund Landskabsarkitektur & Urban Design
Bachelorprojekt: Skovudviklingstyper i Holbæk sportsby

 • Martin Hvidberg Schwartz

Virksomhedspraktik 2: Nordsjællands Park & Vej
Bachelorprojekt: Strukturforandringer i Nordsjællands Park & Vej

 • Kristine Trunshøj

Virksomhedspraktik 2: Frederiksberg Kommune
Bachelorprojekt: Fornyelse af park ved Bispeengbuen, en inddragende proces

 • Josse Vermeulen

Virksomhedspraktik 2: Opland Landskabsarkitekter
Bachelorprojekt: Designforslag til byfornyelse af nedslidt område

 • Jesper Kleist Voss

Virksomhedspraktik 2: Vandcenter Syd Odense
Bachelorprojekt: Skibhus regnvandsvej, Victoriagade

 
Natur- og Kulturformidlere

 • Louise Elmholt Andersen

Bachelorprojekt: Fællesskaber der gror - en fælleshave i Dommerparken, Nordvest

 • Heidi Marie Bjerre

Bachelorprojekt: Besøgscenter Østerild - den gode oplevelse i et nationalt testcenter for store vindmøller

 • Thomas Juul-Heider

Bachelorprojekt: Børns træer - et formidlingsprojekt i Herlev Kommune

 • Mads Kjellerup

Bachelorprojekt: Oplevelser med selvbetjent formidling i naturen

 • Moses Leander Knudsen

Bachelorprojekt: Velkommen til Nationalparkporten

 •  Cathrine Kongslev

Bachelorprojekt: Fra ensomhed til fælles oplevelser

 • Stine Humlebæk Kure

Bachelorprojekt: Vandreturisme på Bornholm

 • Michaela Gorosch Kviat

Bachelorprojekt: I Flugtens Fodspor - en digital fortælling om danmarkshistoriens stolteste øjeblik

 • Lasse Inuk Sidenius Kyed

Bachelorprojekt: Oplevelsesformidling i et naturhistorisk museum

 • Anita Lillevang

Bachelorprojekt: Formidling af Svendborgs blå kulturarv

 • Ida Gisbøl Melander

Bachelorprojekt: Borgerdrevne projekter i Slagelse Kommune

 • Ida Rasmussen

Bachelorprojekt: Hvordan får man turister fra København til Kongernes Nordsjælland?

 • Pernille Sofie Dimo Ungermann

Bachelorprojekt: Borgerinddragelse på Københavns Museum

 

 

Vidste du at...

DSL nu også har udarbejdet en profilpjece om have- og parkingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecen her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk