Dimittend 2016

​Mød 44 skov- og landskabsingeniører (SLing) og 17 have- og parkingeniørerer (HOPI) der netop har fået deres eksamensbevis, og  som nu er en del af et stort grønt netværk.

Fatter du interesse for en af dimittenderne eller for en hovedopgave, så hjælper DSL gerne med at etablere kontakten. Ring eller skriv til sekretariatet på tlf. 33 23 00 45 og mail mt@skovogland.dk.

Skov- og Landskabsingeniører

 • ​Jeppe Tudse Albrektsen
  Virksomhedspraktik: National Park Service, Washington USA
  Bachelorprojekt: Mulig implementering af randzone bevoksningssystemer
 • ​Jesper Foged Andersen
  Virksomhedspraktik: Salten Langsø Skovadministration
  Bachelorprojekt: Taktisk planlægning i naturnær skovdrift
 • ​Laurids Sebastion Iuel Berg
  Virksomhedspraktik: NST Drifts- og arealplanteam
  Bachelorprojekt: Klimatilpasning i ådalen
 • ​Martin Boehm
  Virksomhedspraktik: New Forests Company, Tanzania
  Bachelorprojekt: Biodiversitetens sammenhæng med driftsform i danske bøgebevoksninger
 • ​Andreas Bottke
  Virksomhedspraktik: Bregentved Gods
  Bachelorprojekt: Lagring af flis
 • ​Nikolaj Trøst Buch
  Virksomhedspraktik: NST Hovedstaden
  Bachelorprojekt: Bekæmpelse af invasive plantearter på udvalgte områder i Gladsaxe Kommune
 • ​Jeppe Hedegaard Christensen
  Virksomhedspraktik: NST Thy
  Bachelorprojekt: Vildtrobuste kulturer og foryngelser
 • Alexander Eito Lindholt Coenen
  Virksomhedspraktik: University of British Columbia
  Bachelorprojekt: Banelinje til Aalborg Lufthavn - et casestudie i konflikthåndtering og socioøkonomiske konsekvenser​
 • ​Lauge Decker
  Virksomhedspraktik: AT Skog SA, Norge
  Bachelorprojekt: Jordkomprimering i forbindelse med udkørsel af tømmer - jordstudie på Ålholm Gods
 • ​Andreas Boas Fich
  Virksomhedspraktik: Gribskov Kommune
  Bachelorprojekt: Geder i naturforvaltningen
 • Stefan Boldsen Hansen
  Virksomhedspraktik: Wefri A/S
  Bachelorprojekt: Brugerperspektiver i Bangsbo Dyrehave i Frederikshavn Kommune​
 • ​Mario Heuser
  Virksomhedspraktik: Skovsøhus Natur ApS
  Bachelorprojekt: Tidlige maskintyndinger i løv - når praktik og økonomi skal mødes
 • ​Klavs Bærent Iversen
  Virksomhedspraktik: HedeDanmark Østjylland
  Bachelorprojekt: Juletræsproduktion
 • Emil Gram Jensen
  Virksomhedspraktik: Skovdyrkerforeningen Nordøstjylland
  Bachelorprojekt: Hybridlærkens produktion ​
 • ​Magnus Roald Jørgensen
  Virksomhedspraktik: HedeDanmark Frederikssund
  Bachelorprojekt: Droner til effektivisering af dataindsamling i skovbrugets planlægning
 • Christian Karsholt
  Virksomhedspraktik: Skåneskogens Utvecklings AB, Sverige
  Bachelorprojekt: Rødeg på Ryegaard​
 • ​Iben Wold Kisbye
  Virksomhedspraktik: HedeDanmark Fyn
  Bachelorprojekt: Ær - kvalitet og tilvækst ved forskellige hugstmodeller
 • ​Anders Søndergaard Knudsen
  Virksomhedspraktik: Aalholm Gods
  Bachelorprojekt: Distribution og tilgængelighed af træfrø og planter til smallholders - analyse af GGW Afrika
 • ​Steffen Storm Kristensen
  Virksomhedspraktik: Skovdyrkerforeningen Syd
  Bachelorprojekt: Et scoringssystem til vurdering af dødt veds naturkvalitet
 • ​Jens Julius Larsen
  Virksomhedspraktik: Dønnerup A/S
  Bachelorprojekt: Skovhaver i Danmark
 • ​Nichlas Øgendahl Larsen
  Virksomhedspraktik: LK-gruppen og Grøn Vækst
  Bachelorprojekt: Aftaler om afgræsning af naturarealer
 • ​Christian Bimal Laursen
  Virksomhedspraktik: NST Østsjælland
  Bachelorprojekt: Vildtforvaltningsplan - Naturpark Viborg
 • ​Rasmus Qvistgaard Lund
  Virksomhedspraktik: Hvidkilde Gods
  Bachelorprojekt: Tynding i ung løv - udvisningens betydning
 • ​Lasse Lybæk
  Virksomhedspraktik: Conservation International - Fiji Programme
  Bachelorprojekt: Acacia mangium formtal
 • ​Simon Kjærhus Madsen
  Virksomhedspraktik: NST Nordsjælland
  Bachelorprojekt: Forvaltning af friluftszonering i Naturstyrelsen
 • ​Vincent Schaffalitzky de Muckadell
  Virksomhedspraktik: NST Tilskudsteamet
  Bachelorprojekt: Forceret biomasse på Bornholm
 • Bjørn Krüger Nielsen
  Virksomhedspraktik: Kong Frederik VIIs Stiftelse
  Bachelorprojekt: Dyrkning af ær (Acer pseudoplatanus L.) på Ryegaard Gods​
 • Kasper Olsgaard Nielsen
  Virksomhedspraktik: Skovdyrkerforeningen Øst
  Bachelorprojekt: Dyrkningsmodel for Valnød i Danmark​
 • ​Rasmus Krogh Nygaard
  Virksomhedspraktik: Skovdyrkerforeningen Østjylland
  Bachelorprojekt: Kvalitetssikring i unge løvtræsbevoksninger
 • Marie-Louise Bøgelund Nørbo
  Virksomhedspraktik: NST Sønderjylland
  Bachelorprojekt: naturpleje af habitattypen surt overdrev i Egtved Ådal
 • ​Mads Skov Olesen
  Virksomhedspraktik: HedeDanmark Midt- og Vestjylland
  Bachelorprojekt: Objektiv kronvildtforvaltning i midtjyske plantager
 • ​Mathias Stage Olsen
  Virksomhedspraktik: NST Bornholm
  Bachelorprojekt: Optimering af pyntegrøntsproduktionen
 • ​Oliver Sønderbæk Pihl Olsen
  Virksomhedspraktik: Hillerød Kommune
  Bachelorprojekt: Vandløbsprojekt ved Skåninge Dam
 • ​David Pedersen
  Virksomhedspraktik: Länsstyrelsen i Gotlands Län, Sverige
  Bachelorprojekt: Skovhave på Skovskolen
 • Emil Marcus Pedersen
  Virksomhedspraktik: Skovdyrkerforeningen Vestjylland
  Bachelorprojekt: SBP Certificering af flis​
 • Janus Petersen
  Virksomhedspraktik: HedeDanmark Midt- og Vestjylland
  Bachelorprojekt: Stormfald - en vurdering af økonomien efter stormfaldene i 2013​
 • ​Niels Emil Buitenhuis Severinsen
  Virksomhedspraktik: NST Hovedstaden
  Bachelorprojekt: Ledelsesmæssige udfordringer i sammenlægningen af statslige organisationer
 • ​Mads Wilche Skamris
  Virksomhedspraktik: Frederikshavn Kommune
  Bachelorprojekt: Vejledning til bekæmpelse af Rosa rugosa - for Frederikshavn Kommune
 • Ronni Bo Svendsen
  Virksomhedspraktik: Stevns Kommune
  Bachelorprojekt: Genetableringen af naturlig hydrologi i Ganløse Ore​
 • ​Sara Toft Stagsted Sørensen
  Virksomhedspraktik: Thisted Kommune
  Bachelorprojekt: Den vanskelige afgørelse om naturforbedrende tiltag på §3-beskyttede arealer
 • ​Martin Drejer Therkildsen
  Virksomhedspraktik: NST Thy
  Bachelorprojekt: Klimaforandringer, deres indvirkning og konsekvenser for Tved Klitplantage
 • ​Julie Sponbenberg Thorup
  Virksomhedspraktik: NST Vestsjælland
  Bachelorprojekt: De levende hegn i det åbne land
 • ​Thomas Wulff
  Virksomhedspraktik: HedeDanmark Østjylland
  Bachelorprojekt: Dansk skovbrugs rolle i bioenergi-fremtiden
 • Jacob Aalborg
  Virksomhedspraktik: NST Nordsjælland
  Bachelorprojekt: COWI-SLAM/ZEB 1 - et fremtidigt værktøj i taksering af skov​
 

Have- og Parkingeniører

 • ​Britt Hjerl Abildtrup
  Virksomhedspraktik: Rambøll DK Byggeri og Fredensborg Kommune
  Bachelorprojekt: Træers multifunktionelle egenskaber i klimatilpasningen af danske storbyer
 • ​Emilie Faldt Albrektsen
  Virksomhedspraktik: Frederiksberg Kommune
  Bachelorprojekt:  Planteanvendelse i vejbede
 • ​Kasper Søgaard Bladt
  Virksomhedspraktik: LK gruppen og HedeDanmark Frederikssund
  Bachelorprojekt: Plantevalg til saltpåvirkede LAR-anlæg
 • ​Tobias Brouwers
  Virksomhedspraktik: Schul Landskabsarkitekter og Gaihede A/S
  Bachelorprojekt: Urban Green Wall
 • ​Jacob Christian Engberg
  Virksomhedspraktik: Slagelse Kommune entreprenørservice og Dansk Regnvandsstyring
  Bachelorprojekt: Klimatilpasning i Hellerup
 • ​Torben Holck
  Virksomhedspraktik: Styrelsen for slotte og kulturejendomme samt Roskilde Kommune
  Bachelorprojekt: Omkostnings- og tidsbesparende procedurer ved mindre anlægsopgaver
 • ​Anne Laura Thorkenholdt Josefsen
  Virksomhedspraktik: NST Thy og Rudersdal Kommune
  Bachelorprojekt: Forslag til forbedring af de grønne områder på Ørnehøj
 • ​Caroline Mia Krag
  Virksomhedspraktik: Rambøll - Byggeriet Statsfængslet Nordfalster
  Bachelorprojekt: Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på byggepladsen
 • ​Thomas Hellum Lindrup
  Virksomhedspraktik: Høje Taastrup Kommune og Bioark
  Bachelorprojekt: Prioriteringsværktøj til udviklingsplaner for kirkegårde
 • ​Frederik Møller
  Virksomhedspraktik: Frederiksberg Kommune og NYC Department of Parks and Recreation
  Bachelorprojekt: Frivilliges betydning for gennemførsel af større planteprogrammer
 • ​Sandra B. Schoeller Olsen
  Virksomhedspraktik: Nordsjællands Park og Vej samt Schul Landskabsarkitekter
  Bachelorprojekt: Kirkegårdens udvikling som en del af byens grønne rum
 • Karina Finch Scandorf Petersen
  Virksomhedspraktik: Niras A/S
  Bachelorprojekt: Rekreativ værdi ved klimatilpasning i bynære skove​
 • ​Casper Harder Rasmussen
  Virksomhedspraktik: Københavns Kommune, Center for Drift Nord
  Bachelorprojekt: Driftsoptimering af legepladser ved Center for Drift Nord
 • Tine Rørmann
  Virksomhedspraktik: Gladsaxe Kommune og DAB Boligselskab
  Bachelorprojekt: Planteanvendelse i boligselskaber​
 • ​Signe Jacobsen Skytt
  Virksomhedspraktik: Områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter og Fuglekvarteret
  Bachelorprojekt: Naturværdi og borgerinddragelse - etablering af grønne
  tage i Fuglekvarteret
 • ​Morten Leisgaard Storgaard
  Virksomhedspraktik: Faaborg-Midtfyn Kommune
  Bachelorprojekt: fagligt og operationelt prioriteringsværktøj til gadekær
 • ​Andreas Terjesen
  Virksomhedspraktik: Dansk Golf Union og DTU Campus service
  Bachelorprojekt: Hvordan DTU kan gå fra usynlige til synlige regnvandsløsninger

DSL på Folkemødet

Hør eller genhør DSLs debat: "Fra fyrtårne til effektive blå-grønne kubikmeter". Du finder det ved at klikke på linket herunder:

Livestream fra Folkemødet

​Vidste d​​u at ...

du som medlem af DSL har adgang til en række fordelagtige tilbud. Du kan fx få en lønkonto med 5% i rente.

Læs om de forskellige medlemstilbud​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk