Skov- og landskabsingeniøruddannelsen

​​​Professionsbachelor i forvaltning af skov, landskab og park er en mellemlang videregående uddannelse. Den foregår ved Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet samt Skovskolen i Nødebo i Nordsjælland.

Uddannelsen varer 4 år - hvor af ét år er i praktik. Gennem uddannelsen skal den studerende lære at omsætte teoretisk viden til praktiske resultater og udvikle faglige, personlige og almene kompetencer:

  • Analysere, vurdere, beslutte, begrunde og anvende de bedst egnede eller bedst tilpassede naturfaglige, tekniske og økonomiske metoder og handlinger til løsning af områdets driftsopgaver
  • Udøve kontekstafhængig problemløsning gennem udvikling af løsningsforslag
  • Diskutere, evaluere og perspektivere et valgt løsningsforslag i forhold til forventet succesfuld implementering på et bæredygtigt grundlag
  • Identificere og håndtere kommunikative relationer mellem arealforvalteren (offentlig/privat) og omverdenen (borger/bruger), herunder at kunne forstå og forholde sig til etiske problemstillinger
  • Formidle praksisnære og faglige problemstillinger, projekter og handlemuligheder til samfundsborgere og beslutningstagere samt samarbejdspartnere på forskellige organisatoriske niveauer

Hvad kan du bruge uddannelsen til?
Hvis du interesserer dig for naturpleje, skovdrift og udvikling af rekreative områder, har du gode karrieremuligheder med en uddannelse som skov- og landskabsingeniør. I løbet af uddannelsen arbejder du med planlægning, anlæg, pleje og drift af skov- og naturområder, og i tværgående temaer omsætter du din teoretiske viden til løsning af praktiske problemstillinger. Som skov- og landskabsingeniør har du også gode karrieremuligheder i udlandet.

> Læs mere om uddannelsen

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk