Uddannelse og profiler

​Er du i gang med at uddanne dig til Skov- og landskabsingeniør, Have- og parkingeniør, eller Natur- og kulturformidler, er du velkommen i DSL.

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen er en professionsbachelor i forvaltning af skov, landskab og park. Have- og parkingeniøruddannelsen er en professionsbachelor i projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse inden for have- og parkområdet.

Begge uddannelser varer fire år - heri er der indlagt praktik. Uddannelserne foregår på Skovskolen i Nødebo i Nordsjælland.

Natur- og kulturformidleruddannelsen er en 3-årig professionsbachelor. Her kan du være med til at skabe og formidle oplevelser og attraktioner inden for natur og kultur - herunder events.

Læs mere om:
> Have- og parkingeniøruddannelsen
> Skov- og landskabsingeniøruddannelsen
> Natur- og kulturformidleruddannelsen

Vidste du at...

DSL nu også har udarbejdet en profilpjece om have- og parkingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecen her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk