Skov- og landskabsingeniører

​Uddannelsen som Skov- og Landskabsingeniør lærer dig - på mellemlederniveau - at opbygge en profil inden for skov og landskab, økologi, ledelse, teknik, økonomi og jura.

Hvilke kompetencer får du:
Når du har gennemført professionsbacheloruddannelsen som Skov- og Landskabsingeniør, vil du blandt andet være i stand til at:

  • Identificere egne læringsbehov samt udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for professionen
  • Omsætte praksisviden og relevante forskningsresultater i den praktiske udøvelse af professionen
  • Opnå en kritisk, analytisk og refleksiv kompetence med henblik på at kunne vurdere, begrunde, kvalitetssikre og udvikle det professionelle virke i relation til det omgivende samfund og i en helhedsorienteret sammenhæng
  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede projekter med henblik på en fleksibel professionsudøvelse
  • Indgå i brede samarbejds- og ledelsesmæssige relationer


Som skov- og landskabsingeniør kan du fx blive driftsleder i en kommune og arbejde med at planlægge og gennemføre driften af et større område, fx en kommunes grønne arealer eller et skovbrug.
 
Du kan også blive skovfoged i privat eller offentligt skovbrug, entreprenør i større og mindre anlægs- og servicevirksomheder eller selvstændig erhvervsdrivende.
 
Der er også gode muligheder for at få job inden for rådgivning, formidling og undervisning, mens andre arbejder i udlandet for en kortere eller længere periode.

Blandt dokumenterne til højre finder du eksempler på artikler om Skov- og Landskabsingeniørers arbejdsområder.

Vil du vide mere om Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen, kan du finde mere information på om uddannelsen her. På denne side finder du også studieordning og uddannelsesoversigt.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk