Skov- og landskabsingeniører

​Uddannelsen som Skov- og Landskabsingeniør lærer dig - på mellemlederniveau - at opbygge en profil inden for skov og landskab, økologi, ledelse, teknik, økonomi og jura.

Hvilke kompetencer får du:
Når du har gennemført professionsbacheloruddannelsen som Skov- og Landskabsingeniør, vil du blandt andet være i stand til at:

  • Identificere egne læringsbehov samt udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for professionen
  • Omsætte praksisviden og relevante forskningsresultater i den praktiske udøvelse af professionen
  • Opnå en kritisk, analytisk og refleksiv kompetence med henblik på at kunne vurdere, begrunde, kvalitetssikre og udvikle det professionelle virke i relation til det omgivende samfund og i en helhedsorienteret sammenhæng
  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede projekter med henblik på en fleksibel professionsudøvelse
  • Indgå i brede samarbejds- og ledelsesmæssige relationer


Som skov- og landskabsingeniør kan du fx blive driftsleder i en kommune og arbejde med at planlægge og gennemføre driften af et større område, fx en kommunes grønne arealer eller et skovbrug.
 
Du kan også blive skovfoged i privat eller offentligt skovbrug, entreprenør i større og mindre anlægs- og servicevirksomheder eller selvstændig erhvervsdrivende.
 
Der er også gode muligheder for at få job inden for rådgivning, formidling og undervisning, mens andre arbejder i udlandet for en kortere eller længere periode.

Blandt dokumenterne til højre finder du eksempler på artikler om Skov- og Landskabsingeniørers arbejdsområder.

Vil du vide mere om Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen, kan du finde mere information på om uddannelsen her. På denne side finder du også studieordning og uddannelsesoversigt.

Du kan få mere inspiration i pjecen om skov- og landskabsingeniører

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk