Have- og parkingeniører

​I september 2010 tog Skovskolen imod de første 24 have- og parkingeniørstuderende, i daglig tale HOPIer. I 2014 dimitterede de første have- og parkingeniører.

Hvilke kompetencer får du
Når du har gennemført professionsbacheloruddannelsen som have- og parkingeniør, vil du blandt andet være i stand til at:

  • Planlægge, udvikle og pleje byens grønne områder, parker, sportsanlæg og haver
  • Lede arbejdet med at tilrettelægge, udføre og kvalitetssikre opgaver i bymiljøet
  • Sikre god økonomistyring af drift og udviklingsprojekter
  • Udvikle og gennemføre grønne serviceprogrammer for private og offentlige virksomheder
  • Løse opgaver i tæt samspil med by og borger, virksomhed og kunde
  • Skabe grøn vækst og rum for menneskers trivsel
  • Finde tekniske løsninger på klimaskabte problemer

Have- og Parkingeniører arbejder fx i kommuner, i staten, i servicevirksomheder med titler som fx planlægningsassistenter, drifsplanlæggere og afdelingsledere. Have- og Parkingeniørernes arbejdsområder er endvidere som eksempelvis ledere i den grønne sektor - friarealer, parker, sportsanlæg og byhaver, og iværksættere i forhold til design og arkitektur.

I højre side finder du en artikel om HOPI årgang 1, og deres første job på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse i 2014 samt særtillægget om HOPIernes karrieremuligheder.

Vil du vide mere om Have- og Parkingeniøruddannelsen, kan du finde mere information om uddannelsen her. På denne side finder du også uddannelsesoversigt.

Du kan få mere inspiration i pjecen om have- og parkingeniører

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk