Natur- og kulturformidlere

I uddannelsen som Natur- og kulturformidler får du kompetencer inden for kommunikation, formidlingsformer, innovation og økonomi – med fokus på natur, kunst og events.

Når du har gennemført professionsbacheloruddannelsen som Natur- og Kulturformidler, vil du blandt andet være i stand til:

  • Med professionel baggrund i oplevelser og events, at gøre en forskel for virksomheder og institutioner, som er bevidste om formidling og tilgængelighed
  •  At omsætte naturviden til læringsmateriale for udvalgte grupper og videreformidle det til udvalgte gruppe, fx børn
  • At arbejde med og i projekter med innovative og entreprenante kompetencer
  • At indgå i eller selvstændigt stå for formidling, inddragelsesprocesser, markedsføring og design
  • Sammentænke de digitale muligheder med den mundtlige formidling

Som Natur- og kulturformidler kan du fx blive leder på et Naturcenter og arbejde med at udvikle naturvejledningsforløb, hvor naturformidling og kommunikation er hjørnestenene.

Vil du vide mere om Natur- og kulturformidleruddannelsen, kan du finde mere information om uddannelsen her.

Du kan få mere inspiration pjecen om natur- og kulturformidlere

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk