Mentors rolle

Som mentor kan du være med til at hjælpe en anden person videre i sit liv. Du har erfaring, der kan være meget værd for en mentee. Det gælder om at være konkret, handlingsrettet og positiv.

Ordet mentor stammer fra den græske mytologi om fortællingen om Odysseus, hvor Mentor var Odysseus’ ungdomsven, der tog sig af hans kone og barn, men han selv var væk.

Præcis hvilken rolle og hvilke forventninger, mentee og mentor har, skal aftales første gang, I taler sammen. Det er også vigtigt at aftale perioden dvs. start og slutdato, samt mødefrekvens. Så er der klare retningslinjer fra begyndelsen. Det er også vigtigt at afklare, hvilke emner der ikke skal berøres, og hvilke emner der er omfattet af fortrolighed.

Mentors rolle

 • ​At få mentee til at fastholde ejerskab til egen udvikling
 • At være være inspirator, sparringspartner og give mod- og medspil
 • At tilbyde instruktion, rådgivning, vejledning og coaching

Instruktion
Instruktion bruges ofte af eksperter, hvor viden og færdigheder gør, at der er et rigtigt facit.
Ved instruktion bruges ofte formuleringer ”Du skal….” ”Du må ikke….”” Husk at……”
Instruktion kan bruges, når der kræves hurtig handling, og der ikke er tid til at diskutere.
Når du instruerer, tager du ansvaret for situationen.
Risikoen ved at instruere er, at det udelukker mentee fra selv at tage stilling.

Rådgivning
Rådgivning er problemorienteret og inddrager mentee i løsningen.
Ved rådgivning siger man typisk ”Jeg ville gøre…” ”Hvis jeg var dig…”
Rådgivning anbefales, når mentee er låst fast i en problemstilling og har brug for hurtigt at komme videre.
Risikoen ved rådgivning er, at mentor tager ansvaret fra mentee.

Vejledning
Vejledning bruges ofte til at hjælpe nye kolleger i gang.
Ved vejledning bruger man formuleringer som ”Har du prøvet…” ”Har du talt med…”
Mentor og mentee tager lige ansvar og mentee inddrages i høj grad.
Vejledning anbefales, når mentee mangler viden om specielle handlingsmuligheder.

Coaching
Gode formuleringer kan være ”Hvad kan du …” ”Hvordan vil du…” ”Hvilke forskellige muligheder….”
Anbefales når man tror på, at mentee selv besidder muligheden for at løse problemet. Risikoen er, at mentee ikke føler at komme nogle vegne.

Hvilke forventninger hos mentee er du som mentor parat til at indfri?

 • Jeg vil udfordre mentee
 • Jeg vil behandle min mentee med respekt
 • Jeg vil vise min mentee tillid og fortrolighed
 • Jeg vil tale frit om alle emner med min mentee
 • Jeg vil lære fra mig
 • Jeg vil lade mentee lære gennem praktiske eksempler
 • Jeg vil lytte til min mentee
 • Jeg vil gøre min mentee opmærksom på hans/hendes reaktioner
 • Jeg vil vejlede min mentee
 • Jeg vil støtte og opmuntre min mentee
 • Jeg vil støtte min mentee i denne karriereudvikling

Som mentor vil jeg også:

 • Komme til tiden
 • Være lyttende
 • Holde mig selv i baggrunden
 • Have indsigt i min egen adfærd
 • Vise empati

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk