DSL mentorordning

​Er du studerende på Skovskolen, og vil du gerne have sparring på dine studie- og karriereplaner? Så er et mentorforløb måske noget for dig.

​Alle studerende på Skovskolen har mulighed for at få en mentor. Der er flere muligheder for at komme i gang.

 1. Du har allerede aftalt et mentorforløb med en arbejdsgiver.
  Send oplysninger som beskrevet ovenfor til DSLs sekretariat.
 2. Download mentoroversigten i højre side, find en mentor, og tag direkte kontakt til vedkommende.
 3. Når du har aftalt et mentorforløb, sender du oplysninger til DSLs sekretariat.

Det er vigtigt, at du giver DSLs sekretariat besked, når du aftaler et mentorforløb med en mentor. Send en mail til Hanne Jensen med oplysning om navn, adresse og kontaktoplysninger på dig og din mentor, samt dato for mentorforløbets start.
 

Du fandt ikke en mentor på listen
Beskriv inden for hvilket område du gerne vil have en mentor og send det til DSLs sekretariat Hanne Jensen, som herefter vil kontakte dig.

Hvad kan jeg bruge en mentor til?
Et mentorforløb bygger bro mellem studier og arbejdsliv og kan have mange forskellige formål, former og forløb. Det afhænger af, hvilke spørgsmål du gerne vil have hjælp til. Derfor er det vigtigt, at du overvejer, hvad du gerne vil bruge en mentor til, når du søger programmet.

Din mentor kan bl.a. hjælpe dig med:

 • Sparring på dine studieplaner og karrieremuligheder
 • Indblik i en virksomhed eller arbejdsfunktion, som du finder attraktiv
 • Hjælp til at sætte ord på dine kompetencer
 • Sparring omkring jobsøgningsprocessen, ansøgninger og CV
 • At få øjnene op for nye og flere muligheder
 • At lette overgangen til arbejdsmarkedet i det hele taget
 • Skabe nye kontakter

Hvordan forløber programmet?
Mentorforløbet strækker sig over et år med mulighed for forlængelse. Det bygger på face-to-face møder og dialog. Mentor og mentee mødes 4-7 gange på et år i 1 - 1½ time ad gangen - som hovedregel på virksomheden. På den måde har du og virksomheden mulighed for at lære hinanden at kende og opbygge en tillidsfuld relation.
  

Hvordan får jeg en mentor?
Du kan sende ansøgning til maks. tre mentorvirksomheder. Præsentation af virksomheder og ansøgningsskema vil du kunne finde her på hjemmesiden i menuen til højre.

Virksomhederne beslutter selv, hvem de gerne vil have som mentee og melder direkte tilbage til dig.

Ved det første møde er det vigtigt, at du og din mentor laver en samarbejdsaftale, hvor I præciserer forløbet . Aftalen kan bl.a. indeholde klare mål og forventninger til samarbejdet, hvor og hvor tit I mødes, hvilke emner I ønsker at fokuserer på mv. Aftalen finder du her på siden til højre.

Optagelseskriterier
For at kunne ansøge om en mentor skal du være studerende på Skovskolen.


 

Når du søger en mentor
Kan du gøre som tidligere beskrevet på denne side. Men du kan også benytte en anden procedure.

Øverst til højre finder du et ansøgningsskema, som du sender sammen med dit CV til maksimalt tre af de tilmeldte virksomheder. Ansøgningen skal give virksomhederne et godt og præcist billede af dig - både fagligt og personligt. Husk, at du søger om at deltage i et mentorprogram og ikke om en stilling i den konkrete virksomhed.

Ansøgningen skal være motiveret til hver enkelt virksomhed og beskrive dine særlige interesseområder inden for dit studium. Det behøver ikke være meget specifikt, men skal indikere hvilken del af dit felt, du bedst kan lide at beskæftige dig med. Kom også ind på, hvad du gerne vil bruge din uddannelse til, når du er færdig. Er du fx interesseret i en bestemt branche, stillingsbetegnelse eller er du i tvivl om dine muligheder? Skriv gerne flere forskellige forslag her, og er du i tvivl, så skriv om, hvilke tanker du gør dig.

Begrund, hvorfor du søger en mentor fra netop den pågældende virksomhed. Hvordan den matcher dine studieplaner og forestillinger om karrierevej, eller måske hvordan den kan udfordre dig til alternative og utraditionelle karrieredrømme. Hvad synes du er spændende ved den?

Hvis du er usikker på, hvor din uddannelse skal føre dig hen, eller du endnu ikke har nogle faste forestillinger om det, så skriv, hvordan du vil bruge dit mentorforløb. Om det er for at målrette dine overbygningsfag, finde inspiration til karrierevalg, få overblik over dine muligheder og et indblik i arbejdslivets hverdag, opstarte et netværk, afprøve et område du er i tvivl om – eller noget helt andet.

Husk: At skrive navn, adresse og e-mail på ansøgningsskemaet og dit CV.

Dit CV (1 fil) og ansøgningsskema (1 fil) sendes direkte til firmaet og cc til DSL Hanne Jensen.

Det er ikke altid, at du kan få dit ønske om mentor opfyldt. Der kan jo komme flere ansøgninger til samme firma, således at ikke alle ansøgere kan få tildelt en mentor.

Tænk ud af boksen
Det er en god idé at tænke bredt eller utraditionelt, når du vælger de virksomheder, du gerne vil søge om en mentor fra. For de fleste kandidater har langt flere karrieremuligheder, end de selv tænker over i studietiden. Og en stor del af mentorvirksomhederne har mange attraktive muligheder og mange forskellige fagprofiler ansat. Så måske skal du vælge en virksomhed som du ikke tidligere har overvejet – måske vil der vise sig flere og nye veje for dig og dine fremtidsmuligheder.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk