Mentorvirksomhed

​Få en mentee. Giv en studerende en mulighed for at opleve virkeligheden på en virksomhed, og få selv inspiration og indblik i den nyeste viden inden for faget.

​Der kan være mange grunde til at melde sig som mentor. Du kan brande virksomheden over for studerende inden for fagområdet og gennem virksomhedspræsentationen her på siden. Styrke dialogen med studerende fra Skovskolen og hjælpe SLinger og HOPIer godt på vej med deres fremtidsplaner. Det kan også være et udviklingstilbud til jeres medarbejdere, der bl.a. får prøvet kræfter med mentoring, coaching og motivering af andre mennesker.
 

Hvordan forløber programmet?
Mentorforløbet strækker sig over 1 år med mulighed for forlængelse. Det bygger på face-to-face møder og dialog. Mentor og mentee mødes 4-7 gange på et år i 1 - 1 1½ time ad gangen som hovedregel på virksomheden. På den måde har du og den studerende mulighed for at lære hinanden at kende og opbygge en tillidsfuld relation.

Ved det første møde er det vigtigt, at du og din mentee laver en samarbejdsaftale, hvor I præciserer forløbet . Aftalen kan bl.a. indeholde klare mål og forventninger til samarbejdet, hvor og hvor tit I mødes, hvilke emner I ønsker at fokuserer på mv.

Lidt om det praktiske
Hver virksomhed har mellem 1 - 3 mentees tilknyttet. Virksomhederne udvælger selv deres mentees ud fra de modtagne ansøgninger. De studerende sender CV og ansøgningsskema direkte til mentor med cc til DSL Hanne Jensen. Mentorvirksomhederne udvælger selv mentorerne blandt de ansatte.

Deltagelsesomkostninger
Der er ingen omkostningerne forbundet med ordningen, og det er gratis at få virksomheden præsenteret på DSLs hjemmeside inklusive mentors CV. Det er ikke et krav, at mentorerne er medlem af DSL. Der må dog forventes udgifter til rejseomkostningerne for mentees til møder med mentorerne på virksomheden.

Hvordan bliver man mentorvirksomhed
Mentorprogrammet udvides hvert år med et begrænset antal nye virksomheder. Aftalen indgås for to år ad gangen. Programmet har i vidt omfang fleksible rammer således, at mentorvirksomhederne og de studerende kan folde det ud på en måde, der passer til dem.

Er I interesseret i at høre mere om mulighederne for at deltage, så kontakt Hanne Jensen i DSLs sekretariat.

Kommentarer og feedback
Har du kommentarer til mentorprogrammet eller gode idéer til, hvad programmet også kunne indeholde af tilbud, er vi interesserede i din feedback. Skriv til karriere- og kompetencekonsulent Hanne Jensen.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk