Studerende er også velkomne i DSL

​Som studerende og medlem af DSL er du del af et grønt netværk, der giver kontakt til erhvervet, allerede mens du studerer. Herudover får du en række kontante fordele.

​Som medlem er du velkommen til at deltage i alle studenterudvalgets ekskursioner, foredrag og andre aktiviteter . DSL finansierer arrangementerne, og du deltager gratis eller mod et beskedent beløb.

Der er også kontante fordele forbundet med medlemskabet. Du modtager en bladpakke med de mest relevante fagblade inden for erhvervet 11 gange årligt. Du har adgang  til en gratis jobvejlederordning, og du blive tilknyttet jobbørsen og få mail med aktuelle ledige stillinger.

Et medlemskab af DSL er en enestående mulighed for at få en bred kontakt med erhvervet - allerede fra begyndelsen af din uddannelse.

Studenterudvalget
Studenterudvalget i DSL  består af ca. 10 personer, som vælges blandt de studerende. Er du med, har du stor indflydelse på dagsordenen, temadage, ekskursioner og de andre ting der foregår - hvis du ønsker det.

På de studerendes Årsmøde, det foregår hver forår, er der udover spændende foredrag og diskussionsoplæg, også valg af repræsentant og suppleant til DSL bestyrelse.

Udvalget holder hvert år en introgrill-hyggefest i blok 1 for nye studerende, hvor du kan få meget mere at vide om udvalget, blive medlem, og hvor der vil være sjove faglige indslag som træklatring mv.

Studenterudvalget arrangerer desuden spændende faglige arrangementer, hvor både det sociale og faglige aspekt vejer tungt. Arrangementerne foregår på tværs af Skov og Landskab og Skovskolens studenterårgange, så der er gode muligheder for at hilse på dine medstuderende og fremtidige kolleger.

Studenterudvalget afholder endvidere to årlige temadage, hvor der bliver gået i dybden med et bredt spektrum af emner inden for naturforvaltning og det grønne område.  En af vores tidligere temadage handlede eksempelvis om geologien og vegetationen på Møns Klint, en anden om skovdyrkningen på Troldeholm gods i Sverige, en tredje om Vildtforvaltning i et privat skovbrug. 

Ud over vores store netværk i Danmark har du gennem udvalget også mulighed for at komme til udlandet og møde studerende kolleger fra hele verden gennem vores medlemskab i IFSA, og du kan møde fagfolk fra hele Europa til den årlige UEF-kongres. Vi er aktive med at finde praktikværter, og der er flere gange blevet arrangeret praktikpladser i udlandet gennem vores netværk.

Meld dig ind online

 > Kontakt  Studenterudvalget

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk