Ferieføl

​​​​​​​​Feriefølordningen giver dig mulighed for at møde erhvervslivet og få en forsmag på, hvad din uddannelse kan bruges til. 

Vil du have et ferieføl?
 Er du frisk på at vise din arbejdsplads frem for en studerende? Eller har du en kollega, som har tid og lyst? En feriepraktikant kan måske fristes til at vælge din virksomhed til den senere praktik.

Flere studerende vil gerne bruge deres ferie på at komme ud og se, hvad uddannelsen kan bruges til. Studenterudvalget søger derfor værter, som vil have en studerende på besøg i et par dage eller mere. Det aftaler I selv. Hvis du har lyst til at have en studerende fra Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen eller Have- og parkingeniør-uddannelsen som ferieføl i en kortere periode, kan du tilmelde dig ferie-praktik-ordningen hos Studenterudvalget.

Ordningen giver de studerende mulighed for at bruge deres ferie eller et par dage af deres ferie på at møde erhvervslivet og få en forsmag på, hvad deres uddannelse kan bruges til.

Samtidig får erhvervslivet en fornemmelse af, hvad der foregår på Skovskolen – og hvem de nye SLinger og Hopier er. Måske kan feriepraktikken bane vejen for, at du kan få en studerende i et længere praktikophold på et senere tidspunkt?

Der vil blive reklameret for feriepraktikken på uddannelserne, men det er helt op til den enkelte studerende, om man vil benytte sig af tilbuddet.


For yderligere informationer kontakt Kirsten Hvidberg-Hansen: kirse-1996@hotmail.com

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk