Bladpakken

​​Bladpakken udsendes ca. 11 gange årligt direkte til medlemmerne. Pakken er inkluderet i kontingentet.

Bladpakken indeholder:

For SLING

  • Skoven – skovbrugsfagligt medlemsblad for Dansk Skovforening
  • Skoven Nyt – supplement til Skoven – elektronisk nyhedsmail
  • Skovdyrkeren - Skovdyrkernes medlemsblad

For HOPI

  • Park og anlegg

Fælles for begge bladpakker

  • Grønt Miljø – fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af grønne områder
  • Vækst - Hedeselskabets tidsskrift
  • JAAktuelt/moMentum+ - JAs fagblade

De Studerendes Udvalg ændrer ind imellem, hvilke blade der i bladpakkerne. Hvis du vil have indflydelse på dette valg, så kontakt Udvalgets bestyrelse

Hvis du som medlem ikke modtager din bladpakke, kontakt da venligst Lotte Dalgaard i DSLs sekretariat.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk