Udvalg og kontaktpersoner

DSL har etableret en række udvalg som ses herunder. Uddannelse og Kompetenceudvikling og Aktiviteter og Ekskursioner har valgt at etablere sig med en kontaktperson som sørger for at vigtige områder viderebringes.

Forhandlinger, overenskomster og TR
Udvalgets mission er - på tværs af arbejdsmarkedets sektorer og foreningens valggrupper - at sikre og udvikle gode løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne. Derudover har projektgruppen også til opgave at opbygge et netværk af TR- og arbejdspladsrelaterede repræsentanter. 
Der afholdes ét årligt møde for TRer, hvor DSLs ydelser og aftaler præsenteres, aktuelle overordnede tendenser drøftes, og TR’erne giver deres bud på aktuelle problemstillinger og mulighed for erfaringsudveksling med lokale forhandlinger.

Kontaktperson
Lars Delfs Mortensen
Tlf.: 2520 2269

Uddannelser og kompetenceudvikling
Kontaktpersonen skal fungere som sparringspartner, så indholdet på HOPI- og Sling-uddannelserne løbende udvikles og tilpasses det aktuelle arbejdsmarked, herunder være følgegruppe for udvikling af praktikforløb, mentorordning, ferieføl etc.  Kontaktpersonen skal desuden virke for udvikling af nye uddannelser (fx NaKu) og efteruddannelsestilbud (fx som Parkdiplom).
En anden vigtig opgave er at diskutere DSLs arbejde med kompetenceudvikling, herunder i hvilken form dette formidles, samt drøfte ledighedsindsatsen og udvikle samarbejdet med FTFa.
Afventer kontaktperson

Aktiviteter og ekskursioner
Kontaktpersonen sikrer den løbende koordinering og igangsætning af aktiviteter, der retter sig mod foreningens medlemmer. Formålet er at styrke fagligheden, samhørigheden og fællesskabet og overordnet at styrke kendskabet til og oplevelsen af DSL, som en aktiv og udadvendt forening, hvor der er plads til alle.
 
Kontaktperson
Bo Kristiansen
Tlf.: 2047 5227

KORE - Kommunikation og Rekruttering
Udvalgets funktion er på vegne af DSLs medlemmer at sikre, at vi har en professionel og tidssvarende mediepakke. Gruppen skal også sikre, at medierne giver medlemmerne nødvending indsigt i kollegaers og DSLs arbejde. Medierne skal ligeledes bruges til at skabe netværk og kommunikation på tværs af medlemmerne og deres interesser. Der arbejdes endvidere med at udvikle medlemstilbud samt aktiviteter for at fastholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye.
 
Kontaktperson
Svend Joensen
sejoensen.dk@gmail.com
Tlf.: 2992 0865

Pensionistgruppen DSL 60+
Selv om vi pensionister blev uddannet til at skulle være skovfogeder, så er der mange, som ikke blev det. De, som trådte uden for skovdiget, er stadig med. De er også vore skolekammerater, og i DSL 60+ mødes vi, skønt det kan være op til 70 år siden eksamenen. Der er ca. 80 medlemmer i 60+. 

Kontaktperson
Helge Daus (64)
Tlf.: 3052 9291

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk