DSL's aktivitetsplan 2020

​DSL's generalforsamling har den 27. september 2019 vedtaget følgende aktivitetsplan for 2020:

1. TR-indsatsen
1.1. Flere TR’er på de kommunale arbejdspladser
Vi vil besøge de større kommunale arbejdspladser med henblik på at motivere dem til at få egen TR, så flest mulige forhandlinger sker på arbejdspladsen, hvor kendskabet til forholdene er størst.

1.2. Dags - arrangement for DSLs TR’er i forbindelse med GF 2020
Vi vil afholde særskilt DSL-arrangement for TR’ere i DSLs medlemsgrupper, på tværs af ansættelsesområder.
Arrangementet tænkes planlagt som et arrangement i tilknytning til generalforsamlingen i 2020.
Arrangementet vil samtidig være en drøftelse af overenskomstsituationen i 2021, for HedeDanmark, statsansatte og kommunalt ansatte.

2. Deltager på Naturmødet 2020
Vi vil etablere egen stand på Naturmødet, med henblik på at præsentere DSL’ernes faglighed, og vi vil deltage i relevante debatter.

3. Udvikle og arrangere tilbud til de nye SL’ing-studerende på Løvenholm 
I forbindelse med det jyske udbud af SL’ing uddannelsen på Løvenholm afsættes ekstra ressourcer til introduktion af DSL og vores faglige fællesskab,

4. Deltage og udvikle det Grønne Partnerskab i den grønne sektor
For at øge rekrutteringen, vil vi sammen med uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgivere, enkeltvirksomheder og 3F, deltage i arbejdet med målrettet at promovere den grønne sektor som et attraktivt beskæftigelsesområde, med karrieremuligheder.

5. Pensionsvilkårs drøftelse
Vi vil sammen med vores pensionsrådgiver og pensionsselskaber gennemgå og drøfte behovet for at justere vores pensionsaftaler.

6. PR/Nyt brand
Vi vil synliggøre vores nye logo og synliggøre vores faggrupper

7. Vi deltager i UEF og Nordic Foresters, 
og afsætter ressourcer til at opdyrke andre relevante internationale samarbejdsorganisationer

8. Vi vil sammen med vores søsterorganisationer i JA og DDD udvikle sekretariatssamarbejdet i den nye struktur, med henblik på at forenkle og forbedre sekretariatsbetjeningen. Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk