DSLs aktivitetsplan 2019

​DSLs generalforsamling har den 21. september 2018 vedtaget følgende aktivitetsplan for 2019:

Kommunikation og rekruttering, herunder LinkedIn-profil 
Udvalget for kommunikation og rekruttering (KORE) fortsætter sit arbejde og samler aktiviteterne om profilering, rekruttering og fastholdelse af medlemmer, idet der er et øget behov for at synliggøre foreningens aktiviteter over for medlemmer, studerende og omverdenen. Indsatsen fokuserer på fortsat at promovere SLing og HOPI på arbejdsmarkedet samt supplere med nyt materiale om PBAJ og NAKU.

TR-indsats og lønforhandlinger
DSL ønsker at styrke den lokale medlemsrådgivning og foreningens indflydelse på de enkelte arbejdspladser, ikke mindst via en fokuseret indsats over for tillidsrepræsentanterne i kommuner, stat og HedeDanmark.

Der er desuden altid brug for at blive bedre til at styrke egne løn- og ansættelsesvilkår gennem forhandlinger. Derfor vil DSL fortsat afholde kurser for medlemskredsen i individuel forhandling. Indsamling af løndata til en lønstatistik er stadig et centralt udgangspunkt for en målrettet argumentation for højere løn, ligesom vilkår om barsel, pension, efteruddannelse mv. er vigtige for de individuelt ansatte.

Fokus på DSLernes fagligheder og tværgående helhedstænkning gennem eksterne og interne aktiviteter

  • DSL deltager på Naturmødet 2019 som arrangør/debattør med egen stand for at fortælle om medlemsgruppen og debattere, hvad aktiv forvaltning betyder for naturen, skovene og byrummene.
  • DSL deltager på Have og Landskab 2019 med egen stand.
  • Under mottoet ”DU arrangerer - VI støtter” ønsker DSL flere lokale faglige møder og ekskursioner. DSL støtter lokale arrangementer økonomisk, medlemmerne står for det faglige indhold, og sekretariatet hjælper med at gøre ideer til virkelighed.

DSL har en løbende overvejelse om, hvor det er relevant at deltage og bidrage til at skabe opmærksomhed om foreningens medlemmer og vores faglighed. Evt. ved at deltage som observatør/debattør på Folkemødet på Bornholm.

UEF-samarbejdet og nordiske aktiviteter
DSL har været aktiv med dansk værtskab for UEF (Union of European Foresters), men også som deltager ved UEF-møder i hele Europa. Det giver gode kontakter, faglig indsigt og erfaringer. I Norden er der ligeledes netværk på flere af DSLs fagområder, og DSL vil arbejde for især at styrke netværket inden for have- og parkområdet.

Samarbejde med andre organisationer
Såfremt JIDs generalforsamling (som DSLs) godkender fordelingen af medlemmer, vil DSL arbejde aktivt for at implementere grænsedragningen med JID ved kontakt til relevante arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Med afsæt i vores placering i den nye hovedorganisation vil DSL arbejde aktivt for at synliggøre og sikre medlemmernes placering på arbejdsmarkedet inden for alle sektorer og uanset ansættelsesform. DSL er åben for mulighederne i kølvandet på de aktuelle forandringer.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk