​Om DSL

DSL er en upolitisk, faglig forening.

Foreningens formål er

  • at varetage medlemmernes økonomiske, sociale og faglige interesser
  • at fremme gode kollegiale forhold samt
  • at fremme den faglige udvikling til gavn for foreningens medlemmer og for dansk have- og parkdrift samt for dansk skov- og landskabsforvaltning
Foreningens medlemmer arbejder som skovfogeder på landets skovdistrikter, som sagsbehandlere i regioners og kommuners landskabskontorer, samt disses park-, vej- og kirkegårdsvæsener og som arbejdsledere i entreprenør- og anlægsgartnervirksomheder. Dertil kommer medlemmer beskæftiget på savværker, juletræer og klippegrønt og ansatte inden for naturvejledning, naturformidling, "grøn turisme" og drift og forvaltning af bynære omgivelser.
Skov- og landskabsingeniørernes kernekompetencer er drift og forvaltning af naturområder – det vil sige anlæg, pleje og drift, ressourcestyring samt ledelse inden for skovbrug og landskabsforvaltning i bred forstand.
Have- og Parkingeniørernes kernekompetencer er som ledere i den grønne sektor - friarealer, parker, sportsanlæg og byhaver, og iværksættere i forhold til design og arkitektur.
Natur- og Kulturformidlernes kernekompetencer er inden for formidlingsformer, kommunikation, innovation og økonomi - med fokus på natur, kunst og events.

Faglighed i centrum
Som medlem af DSL får du rig mulighed for at vedligeholde din faglige viden. Du får et gratis abonnement på Skov&Land, der er medlemsblad for foreningen. Dermed kommer bladet ud til ca. 1000 beslutningstagere i dansk skov- og landskabsforvaltning m.m. Dertil kommer det elektroniske nyhedsbrev "Mellem Skov&Land", der udkommer hver 14. dag.

Som medlem af DSL er der mulighed for at deltage i en lang række møder, kurser og andre efteruddannelsestilbud, som kan medvirke til at styrke medlemmernes personlige og faglige kompetenceudvikling.

DSL har et stærkt samarbejde med FTF-A om jobformidling og rådgivning om karriere- og kompetenceudvikling. 

Især for studerende og nydimitterede har DSL en mentorordning, hvor du kan få sparring om bl.a. studie- og karriereplaner.

 Som medlem af foreningen har du en lang række fordele
  • forhandling af overenskomster
  • udøvelse af medlemsrådgivning om løn- og ansættelsesforhold
  • udøvelse af juridisk bistand
  • formidling af job 
  • mulighed for at deltage i faglige og personlige netværk, arrangementer og ekskursioner
  • rabat på forsikringer, indkøb og friluftsudstyr 


DSL er medlem af FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation. FH repræsenterer lønmodtagere på tværs af sektorer, fag og uddannelse.


 DSLs organisationsstruktur
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og der holdes ordinær generalforsamling hvert år i september. I det daglige varetages medlemmernes interesser af bestyrelsen og sekretariatet. Bestyrelsen består af ti personer, der omfatter formanden, repræsentanter for valgkredsene samt yderligere én person.

> Se organisationsdiagram

Vil du vide mere
Du kan få mere at vide om medlemskab af DSL på telefon 33 23 00 45 eller ved at sende en e-mail til dsl@skovogland.dk​.​

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk