Bestyrelse og valggrupper

DSL fik nye vedtægter vedtaget 27. marts 2014, ændret 14. maj 2014, 22. september 2015​ og 21. september 2018.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og der holdes ordinær generalforsamling hvert år i september. I det daglige varetages medlemmernes interesser af bestyrelsen og sekretariatet. Bestyrelsen består af ti personer, der omfatter formanden, repræsentanter for valggrupperne samt yderligere én frit valgt person.

Ved vedtægternes ikrafttræden er der oprettet otte valggrupper:
  • Kommunale
  • Statslige
  • HedeDanmark
  • Skovdyrkerne
  • Private
  • Selvstændige
  • Chefer
  • Studerende
Ethvert medlem henføres til en valggruppe, og derudover bliver der mulighed for at etablere udvalg samt klubber/netværk.

Efter DSLs generalforsamling den 27. september 2019 ser bestyrelsen således ud:

Henrik Steffensen Bach, formand
formand@skovogland.dk - tlf. 51 32 19 84

Lars Delfs Mortensen, næstformand 
larsdelfs@gmail.com - tlf. 25 20 22 69

Tor Kloyd Albrechtsen
toralbrechtsen@live.dk- 61 41 86 60

Jeppe Lange Nielsen

Thomas Langholz Valentin - 21 79 91 79
tvj@skovdyrkerne.dk

Mick Højgaard Have
mick.h.have@gmail.com - 22 61 60 50

Lin Jordal-Jørgensen
lin@jordal.dk - 40 76 14 98

Britt Hjerl Abildtrup
britthjerl@gmail.com - 31 22 25 22

Bo Tandebæk Kristiansen - 20 47 52 27
bo@skavnshoejgaard.dk

Nicolas Jespersen - studenterrepræsentant 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk