Bladet

​Bladet beskriver medlemmernes forskellige arbejdsområder gennem artikler fra de enkelte medlemmers hverdag og deltagelse i faglige arrangementer. Dertil kommer det fagforeningsmæssige stof samt artikler om udviklingen af uddannelserne, som foreningen holder et vågent øje med.

Dit eget bidrag?
Et medlemsblad er kun noget værd, hvis det bringer det stof, som medlemmerne ønsker, og fungerer som talerør og forbindelsesled mellem medlemmerne. Det kan fx ske ved, at du selv bidrager med stof til bladet i form af:

  • Beretninger fra din hverdag, som du mener også kan have interesse for andre medlemmer.
  • Læserbrev med din mening om emner vedr. forvaltningen af det åbne land, uddannelsen, DSLs aktiviteter mv.
  • Anmeldelser af relevante publikationer inden for faget.
Sparring med redaktionen
Hvis dét, der holder dig tilbage fra at komme med en artikel, er en usikkerhed om, om du nu også kan skrive om et givet emne på en tilstrækkeligt spændende måde, så brug redaktionen som sparringspartner. 
Vi vil meget gerne hjælpe dig med at få formuleringerne på plads, så artiklen bliver let og spændende at læse, men det er dig, der skal levere indholdet - det faglige. Så skal vi nok sammen få det "pakket ind" på en indbydende måde.
En anden mulighed - hvis ovenstående vil kræve alt for mange ressourcer fra din side - er at tage en snak med medlemmer af KORE, DSLs udvalg for Kommunikation og Rekruttering, for derved at hjælpe dem med at foreslå spændende interview- personer eller emner, som i længere tid har været "forsømt".
Send en mail til redaktionen​ eller til medlemmer af KORE med et pust ude fra "det virkelige liv"!

Mere om bladet
Bladet udkommer 10 gange om året – undtagen januar og juli – i et oplag på 1.186 stk. (Danske Mediers Oplagskontrol 2018-2019).
Medlemsbladet er næsten lige så gammelt som foreningen, idet det udkom første gang i april 1915 under navnet Skovbrugstidende som medlemsblad for De Samvirkende Danske Skovfogedforeninger. Navnet holdt indtil udgangen af 1996 - året, hvor det lykkedes foreningen at få Folketinget til at ændre uddannelsesbetegnelsen fra skovtekniker til skov- og landskabsingeniør, som både afspejlede uddannelsesniveauet og arbejdsområderne bedre. Naturligvis måtte foreningens ansigt udadtil også afspejle dette titelskift, så siden 1997 har bladet heddet Skov & Land. Og fra 2020 med det nye navn Bladet.

Redaktionel målsætning
Bladet skal styrke fællesskabet i Foreningen af DSL samt medlemmernes kompetenceudvikling og position på arbejdsmarkedet gennem en troværdig og rettidig beskrivelse af arbejdsmarkedsforholdene i skov-, landskabs- og parkforvaltningen samt tilgrænsede erhverv.

 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk