Naturmødet 2018

Tag med DSL til Naturmødet 2018

​Dette års naturmøde i Hirtshals finder sted fra torsdag den 24. maj til lørdag den 26. maj, og DSL deltager med sin egen stand på Naturmødet.

De professionelle naturforvaltere
DSLs tema for Naturmødet er »De professionelle naturforvalter«. På hver af Naturmødets tre dage præsenterer DSL en vinkel på temaet, som du kan diskutere med en eller flere oplægsholdere.

Torsdag den 24. maj kl. 14.30-15.30 og kl. 18-19
Professionel naturforvaltning i praksis - uanset den herskende mode. Som aktør på mange af arealer, der er i spil ift. den verserende naturdebat, skifter arbejdet fokus, men DSLerne byder ind med faglighed, ledelse og økonomisk sans. Hvad er vigtigst for dig? Vi taler bl.a. om produktion og natur, naturpleje og tilgroning, kultur og friluftsliv. Kom og deltag i debatten om professionel naturforvaltning og mød DSL.

Fredag den 25. maj kl. 13.30-15.30
Natursyn - valget og dets betydning. Kan man tale om den rigtige naturopfattelse - for mennesker, for naturen og for økonomien? Hvad er natur for dig, og hvilke værdier er umistelige? Vi vil diskutere flersidighed versus eksklusivitet, vi vil se på nuancerne, fordi naturen hverken er sort eller hvid. Vi vil drøfte det »rigtige« naturvalg - for naturen selv, i forhold til mennesker nu og i fremtiden og i et økonomisk perspektiv. Kom og deltag i debatten, hør om forskellige natursyn og mød DSL.

Lørdag den 26. maj kl. 10-12
Taler vi samme sprog i naturdebatten? I naturdebatten er holdninger ofte markante, og der er hele tiden en risiko for grøftegravning. Men sådan behøver det ikke at være - mange gange bunder uenigheden mere i ord og fortolkninger end i faglig uenighed på bundlinjen. Hvad hører du, når jeg fx siger eng, flis, mountainbike, læhegn, naturskov eller træ som bæredygtig ressource? Kom og deltag i debatten med en håndfuld debattører og mød DSL.

Læs mere om Naturmødet

Busserne til Naturmødet er aflyst på grund af for få tilmeldinger.
 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk