Vi skal fortsat holde sammen

- Jeg havde, som alle andre, håbet på et forlig og frygtet et forlis på det offentlige område i nat op til den 18. april.

- Desværre kom vi ikke i mål endnu. Væsentligt for os lønmodtagere er fortsat at holde sammen og finde en samlet løsning for alle grupper, og hvor der rent faktisk både er tale om at kunne følge lønudviklingen i den private sektor, få styr på frokostpause og arbejdstidsaftalen for lærergruppen.

Sådan skriver DSLs formand, Henrik Steffensen Bach, i anledning af, at forligsmand Mette Christensen her til morgen netop har udskudt den varslede konflikt i yderligere 14 dage. Hun har samtidig indkaldt parterne til nyt møde på fredag den 20. april.

Henrik Steffensen Bach fortsætter:
- Påvirkningen af DSLs medlemmer er til at få øje på. Vores modpart - »sammenslutningen af arbejdsgivere i den offentlige sektor« - kører et tæt løb, hvor de tidligere har vist vilje til at tage enkelte områder ud til særlig behandling, endog med et ultimativt lovindgreb i baghånden.

- Derfor er det vigtigt, at vi fortsat alle bakker op om nogle i øvrigt rimelige krav - og det gør vi! Uagtet dette er der selvfølgelig ikke noget, jeg hellere vil, end at kunne passe mit arbejde i Herning Kommune, men jeg mener jo fortsat, at jeg leverer min tid, min viden og den nødvendige fleksibilitet - og det skal da afregnes.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk