Udpegning af urørte skove

​På onsdag den 12. september offentliggør regeringen og Dansk Folkeparti den hidtil største udpegning af urørt skov og anden biodiversitetsskov. 45 statsskove bliver omfattet.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen holder pressemøde i Gribskov ved Mårum Station fra kl. 11.30, hvor han vil afsløre, hvor danskerne fremover vil kunne møde vildere natur.

- Regeringen prioriterer naturen højt. Det er vores ambitiøse udpegning af urørt skov og anden biodiversitetsskov et godt eksempel på. Jeg ser frem til at kunne løfte sløret for den endelige placering for de 45 skove, hvor danskerne får vildere natur, siger ministeren.

Udpegningen af 13.800 ha skov bliver den største udpegning af urørt skov og anden biodiversitetsskov nogensinde. Det svarer til at beskytte ca. 13 millioner træer, så hver dansker får omkring to vilde træer i statens skove.

Efter offentliggørelsen vil Jakob Ellemann-Jensen "ringe" et træ for at skabe mere dødt ved som levested for mange af vores truede insekter og svampe.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk