UEF-møde med succes

Temaet, oplæggene, ekskursionsværterne, vejret, maden, deltagerne og arrangørerne sørgede tilsammen for, at det årlige møde i Union of European Foresters (UEF) blev ikke bare vellykket, men en oplagt succes. Stemningen fra start til slut fortalte det.

DSL var vært for årsmødet, der foregik fra torsdag den 22. september om aftenen til søndag den 25. om morgenen. Foreningen havde sammen med Forstkandidatforeningen sammensat et spændende program for deltagerne, der kom fra 13 forskellige lande. Samlingspunktet var Skovskolen, og allerede ved dette valg blev den gode stemning lagt fast.

Fredag formiddag koncentrerede sig om input vedrørende de to temaer: Udeskoleundervisning hhv. biodiversitet og skov.

Det første emne blev belyst historisk, forskningsmæssigt og praktisk af Søren Præstholm, Erik Mygind og Mette Aaskov Knudsen, alle med tilknytning til Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, først i auditoriet og siden ved en rundgang på Skovskolens arealer, hvor deltagerne kunne få syn for sagn.

Det andet emne var i gode hænder hos hhv. biolog Anders Højgaard Petersen og forstkandidat Palle Madsen, begge KU, der valgte at tale om skovbrug OG biodiversitet i stedet for skovbrug VERSUS biodiversitet.

Flere af medlemslandene bidrog med korte oversigter over tilstanden i hjemlandene, hvad angår tab af biodiversitet, og ét konklusionspunkt var, at offentligheden stiller fortsat større krav til mere biodiversitet.

Den formelle generalforsamling i UEF fandt sted om eftermiddagen, hvor den tyrkiske skovbrugsorganisation blev optaget som nyt medlem.

Lørdag var ekskursionsdag, og her gik turen til økobasen Eghjorten, hvor skovfoged Thomas Hoch fortalte, og videre til Jagt- og Skovbrugsmuseet ved inspektør Helle Serup og site manager Anders Kring med introduktion til parforcejagten og -landskabet. Næste stop var Jægersborg Dyrehave, hvor forsamlingen blev mødt af skovrider Hans Henrik Christensen i Raadvad, som gik i spidsen til et besøg på Eremitageslottet. Fra Trepilelågen kørte bussen mod sidste punkt på turen, Tisvilde Hegn, hvor skovfoged Søren Agerlund sørgede for mange interessante stop undervejs for at ende på stranden med udsigt til Kattegat. En enkelt modig gæst sprang resolut i vandet. Og solen var med hele vejen.

UEF-mødet sluttede med middag på Esrum Mølle Kloster, hvor DSLs formand, Henrik Steffensen Bach, gav stafetten og UEF-flaget videre til Hans Jacobs fra Bund Deutscher Forstleute (BDF), der er vært for UEF-kongressen i september 2017 i Mainz.
M.​

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk