Tillykke til de nye studerende

Tillykke til de 171 nye studerende, der netop er optaget inden for DSLs fagområder.

Mange har vist interesse for vores område, idet 361 unge har søgt om at komme ind på uddannelserne. Dog er det ikke altid sket som 1. prioritet, og der er derfor stadig ledige pladser på nogle af uddannelserne.

De optagne fordeler sig således:

  • 60 Professionsbachelor, skov- og landskabsingeniør
  • 39 Professionsbachelor, have- og parkingeniør
  • 72 Professionsbachelor, Natur- og kulturformidler

Se flere fakta og tal

Vidste du at...

DSL nu også har udarbejdet en profilpjece om have- og parkingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecen her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk