Stigende pensionsalder får et eftersyn

​Som en del af regeringens nye aftale om såkaldt seniorpension bliver der nedsat en kommission, der skal kigge på den stigende pensionsalder efter 2040. Men så længe pensionsalderen stiger, er det DSLs vigtigste opgave at hjælpe medlemmerne med at håndtere de flere år på arbejdsmarkedet, siger foreningens formand.

I begyndelsen af maj landede regeringen en aftale om såkaldt seniorpension med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Som Skov & Land tidligere har skrevet, skal ordningen afløse den nuværende seniorførtidspension fra 1. januar 2020 og sikre, at det er muligt for personer med væsentlig nedsat arbejdsevne at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen.

Men partnernes aftale om seniorpension indeholder desuden, at bliver nedsat en kommission, som skal undersøge konsekvenserne af en stigende pensionsalder efter 2040, hvor pensionsalderen forventes at være øget til 70 år.

I dag er folkepensionsalderen 65,5 år, og i de kommende år bliver den gradvist forhøjet på grund af udviklingen i levetiden. Folkepensionsalderen forhøjes hvert femte år på baggrund af den konkrete udvikling i levetiden, og det sker med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter. Den beregnede folkepensionsalder skal dog vedtages af Folketinget, før den træder i kraft.

En forøgelse af folkepensionsalderen til 68 år i 2030 er dermed allerede vedtaget af Folketinget. Den forventede pensionsalder fremefter – herunder de 70 år i 2040 – er et skøn, som er baseret på prognoser for stigningen i den gennemsnitlige levetid. Aftaleparternes kommission skal blandt andet vurdere, om pensionsalderen i fremtiden fortsat skal stige i takt med danskernes levealder, eller om den skal sætte farten ned. 

Og det er DSL-formanden, Henrik Steffensen Bach, glad for:

”Der er mange, der synes, at man er ved at nå grænsen for stigning i pensionsalder, og derfor lyder det meget lovende, at politikerne vil kigge på den automatiske stigning i pensionsalder efter 2040. Det må man formode, at ansvarlige politikere gør,” siger han.

Henrik Steffensen Bach understreger dog, at DSL’s egen mulighed for at påvirke den stigende pensionsalder er minimal på grund af foreningens lille størrelse – der må foreningen sætte sin lid til et stærkt samarbejde i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

I stedet er DSLs vigtigste opgave at hjælpe sine medlemmer med at håndtere den stigende pensionsalder:

”Det er længe at være på arbejdsmarkedet, så man skal passe godt på sig selv for at kunne holde til det. Det, som vi alene har indflydelse på, er, at vi kan sørge for, at vores medlemmer har mulighed for at være så længe på arbejdsmarkedet ved at sikre gode arbejdsvilkår, og at der er nogle spændende job, som de har lyst til at blive i længe. Herfra er det op til medlemmerne selv at forvalte de muligheder, vi sørger for,” siger Henrik Steffensen Bach.

Med aftalen har parterne også afsat en pulje på 100 millioner kroner årligt til at forebygge nedslidning, og den del af aftalen er særligt tiltrængt, mener DSL-formanden:

”Der, hvor jeg synes, at man for alvor har fejlet, er med de massive nedskæringer på arbejdstilsyn, som er begrænset til at tjekke, om love og regler bliver overholdt. Ved at tilse arbejdet i forskellige brancher, kunne man vidensopbygge omkring, hvordan arbejdsskader opstår, og skaffe et godt vidensgrundlag til at forhindre nedslidning både fysisk og psykisk.”

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk