Statsansatte: Næste skridt er konflikt

De statsansatte har i dag udsendt varsel om en storkonflikt. Hvis ikke der findes en løsning inden 4. april, er konflikten en realitet. I alt er 6.000 statsansatte udtaget til konflikt.

På det statslige område har CO10 udtaget Naturstyrelsens Driftscenter i Randbøl. De berørte medlemmer får direkte besked af DSL.

Alle fagforeninger under FTF har i fællesskab besluttet, hvilke medlemmer der er omfattet af en eventuel konflikt. Der er en lige fordeling mellem fagforeningerne, og alle bidrager med 10-15 pct. af medlemmerne. 

Hvis du tilhører en af de medlemsgrupper, der bliver omfattet af konflikt, vil du blive kontaktet af DSL. Du er udtaget på baggrund af de medlemsoplysninger, der er registreret i DSLs medlemssystem. 

Derfor er vi klar til konflikt om løn, spisepause og aftalte vilkår for alle
DSL og de øvrige fagforeninger har arbejdet benhårdt på at få Finansministeriet til at imødekomme fagforeningernes centrale krav om at sikre medlemmernes realløn og få arbejdsgiverne til at anerkende retten til betalt spisepause for den store gruppe af ansatte, der hidtil har haft dette vilkår. Det har også været vigtigt at få arbejdstidsaftale for de undervisergrupper, der på femte år får deres arbejdstid reguleret af en lov og ikke en aftale indgået mellem arbejdsmarkedets parter.

Men Finansministeriet har ikke villet imødekommende nogen af kravene. Hverken på en aftale om arbejdstid eller lønstigninger, der opvejer prisudviklingen, og ligeledes forbeholder Finansministeriet sig ret til at fjerne den betalte frokostpause og dermed med et snuptag sætte arbejdstiden op med 2½ time om ugen.

Det kan vi ikke være med til. Vi har sagt nej, fordi:

  • Krisen er forbi. Vi har allerede i tre omgange – ved overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 – taget medansvar og holdt for lønmæssigt samtidig med, at vi har oplevet et stigende arbejdspres og besparelser.
  • Den økonomiske fremgang skal også kunne mærkes blandt dem, der arbejder i det offentlige.
  • Hvis arbejdsgiverne vil have højere arbejdstid, må de betale for det ved overenskomstbordet.
  • Vi vil have sikkerhed for, at arbejdstiden på 37 timer ugentligt består.

Hvad sker der frem til den 4. april?
Forligsinstitutionen kan udsætte en varslet konflikt to gange – begge gange i 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil respektere en eventuel mæglingsskitse fra forligsmanden, eller de vil iværksætte konflikten.

De nuværende overenskomstaftaler udløber 1. april, men på grund af påsken kan en eventuel konflikt tidligst træde i kraft fra den 4. april.

Læs mere:
FTF : Offentligt ansatte forbereder konflikt

 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk