Sammenbrud i forhandlingerne

​Forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne for 750.000 offentligt ansatte er brudt sammen. Finansministeriet har i forhandlingerne på statens område først i den seneste uge bevæget sig ind i egentlige forhandlinger, men har afvist at imødekomme organisationerne på to helt centrale punkter, som organisationerne hele tiden har meddelt var en forudsætning for en aftale.


Lønstigninger
Det første handler om lønnen. Finansministeriet vil ikke give offentligt ansatte samme lønstigninger som de privatansatte har fået. Tværtimod argumenterer arbejdsgiver med et "løngab", der ikke eksisterer. Finansministeriet vil end ikke give lønstigninger, der opvejer prisudviklingen, hvilket reelt vil gøre offentligt ansatte fattigere og fattigere.

Det er ren talmagi, når man fra Finansministeriet fremfører, at offentligt ansatte har haft en større lønstigning end de privatansatte siden 2008. Det er vist heller ingen, der vil kunne genkende det billede, de forsøger at tegne – at der skulle have været lønfest blandt offentligt ansatte inden for de seneste 10 år.

Fortsat uenighed om frokosten
Finansministeriet vil heller ikke give offentligt ansatte sikkerhed for, at arbejdstiden på 37 timer ugentligt består. Finansministeriet forbeholder sig nemlig ret til at fjerne den betalte spisepause og dermed reelt sætte arbejdstiden op med 2 ½ time om ugen.

Hvad sker der nu?

Ingen offentligt ansatte ønsker storkonflikt, men i den nuværende situation står alle offentlige ansatte sammen om at sikre ordentlige rammer og vilkår.

Næste skridt er derfor, at vi er tvunget til at udsende konfliktvarsel.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk