Regeringens klima- og luftudspil

Regeringen vil skabe et Danmark uden benzin- og dieselbiler, med ren luft i byerne, et grønnere landbrug samt skibsfart, boliger og erhverv, der forurener langt mindre end i dag.

Regeringens klima- og luftudspil indeholder en række initiativer indenfor miljø- og landbrugsområdet, der vil forbedre luftkvaliteten og reducere drivhusgasudledningen.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V):
"Vi sætter nu ind mod røg, støj og møg i Danmarks større byer for at beskytte danskernes helbred. Vi vil skabe renere luft i de store byer med skærpede miljøzoner, så vi undgår gamle forurenende lastbiler, busser og varebiler i gaderne. Vi indfører skrotningspræmie på gamle dieselbiler og på brændeovne, så vi kan få nye og mindre forurenede modeller på markedet. Til havs vil vi jagte skibe, der snyder med brændstoffet, for at hindre svovlforurening i luften over Danmark".

Initiativerne er bl.a.:

Mindre partikelforurening fra brændeovne.
Klimaforskning, præcisionslandbrug og partnerskab.
Ren luft i de store byer - miljøzoner up to date.

Samlet set er der på Finanslovsudspillet 2019 afsat 375 mio. kroner til initiativer på Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde.

 Se alle initiativerne og læs mere hos Miljø- og Fødevareministeriet

Vidste du at...

DSL nu også har udarbejdet en profilpjece om have- og parkingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecen her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk