Rødliste 2019: Flere danske arter er truet

​Danske dyre- plante- og svampearter har ikke fået det bedre siden 2010, viser en opdatering af Rødlisten fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet.

Gennem de sidste seks år har mere end 20 artseksperter fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet vurderet 12.000 danske plante-, dyre- og svamepearters risiko for at uddø i den danske natur. Analyserne af de nye vurderinger viser en lille, men statistisk signifikant, tilbagegang for de danske arter samlet set. De er generelt blevet lidt mere truede end de var da de sidst blev vurderede i Rødliste 2010.


Andelen af rødlistede arter er især stor i skovene, i naturtypen græsland og i agerlandet. Der er dog fremgang for nogle arter: Guldsmedearterne, havørnen og den røde glente.


Den danske rødliste er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter, og rummer bl.a. information om hvor truede alle disse arter er.
Formålet med at udarbejde en dansk rødliste er at tilvejebringe et grundlag, som kan bruges til at vurdere den nuværende status og udvikling af mangfoldigheden af arter i Danmark.
Rødlisten er således et nøgleværktøj for en nøgleindikator for hvordan det går med Danmarks biodiversitet. I Danmark har vi lavet nationale rødlister siden 1990, og den nyeste Rødliste fra 2019 rummer vurderinger af knap 1500 flere arter end i Rødliste 2010.
Retningslinjerne for vurderingerne af de enkelte arter er udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN), mens selve listen udarbejdes af DCE.

Læs nyheden om Rødlisten fra DCE på AU

Se mere om Rødlisten

Se Rødliste 2019

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk