Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen

FTF går efter sommerferien ind i sin sidste periode som selvstændig hovedorganisation, og der er syv dagsordener, som vil fylde frem til nytår. Det gælder bl.a. den fortsatte kamp for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Presset bliver større og større på de ansatte, og det koster samfundet penge. Eksempelvis fremgår det af en undersøgelse, at hver sjette FTFer har været sygemeldt inden for de seneste 12 måneder pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø.

FTF vil derfor have politikerne til at vedtage nye regler om psykisk arbejdsmiljø og foreslår, at der udformes en bekendtgørelse, som klart fastsætter reglerne på området og præciserer kravene til arbejdsgivernes forpligtelse til at forebygge psykiske belastninger i arbejdet. FTF foreslår også flere penge til Arbejdstilsynet, så det bliver bedre i stand til at håndtere sager om psykisk arbejdsmiljø.

Overskrifterne på de andre vigtige dagsordener er:

• Flere penge på velfærd
• Serviceeftersyn af den danske model
• Ingen Sammenhængsreform uden medarbejderne
• Forenkling af hele beskæftigelsesindsatsen
• Uddannelse - Danmarks fremtid
• EU-mærket barsel

Læs mere om FTFs efterårsarbejde

Vidste du at...

DSL nu også har udarbejdet en profilpjece om have- og parkingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecen her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk