Opholdskrav er dyrt for dem, det rammer – og for Danmark

Claus Jensen, formand for Dansk Metal, Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, og Allan Luplau, bestyrelsesformand i Akademikernes A-kasse skrev fredag den 26. oktober i et debatindlæg i Børsen:

Regeringen og Dansk Folkeparti har fremsat forslag om at indføre et opholdskrav i dagpengesystemet. Opholdskravet betyder, at man, for at være berettiget til dagpenge, skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU/EØS-land, i syv år inden for de seneste otte år.

Det er vanskeligt at gennemskue formålet med opholdskravet. Til gengæld er konsekvenserne betydelige. Opholdskravet hæmmer mobiliteten både ind i landet og ud af landet. Og rigtig mange risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag, endda med tilbagevirkende kraft. De fratages reelt en forsikring, de har betalt til i årevis.

Desuden vil lovforslaget betyde manglende indtægter til staten på 187,5 mio. kr., når det er fuldt indfaset i 2023. Regeringen skønner i lovforslaget, at opholdskravet vil medføre, at ca. 20.350 personer melder sig ud af a-kasserne, hvilket må betyde, at minimum så mange vurderes at blive ramt.

Også “medfølgende” børn vil potentielt kunne miste retten til både dagpenge, ferie-, barsels- og sygedagpenge. Men opholdskravet er ikke bare dyrt for den enkelte. Det kommer også til at koste os dyrt i form af tabt viden, vækst og internationalt udsyn.

En undersøgelse fra Danske A-kasser foretaget på tværs af faggrupper viser, at 78 pct. – næsten otte ud af ti medlemmer – siger, at de i høj eller nogen grad vil undlade at rejse uden for EØS-området, hvis det nye opholdskrav bliver til lov. Samtidig siger flere af de medlemmer, der allerede arbejder i udlandet, at de vil overveje, om de overhovedet vil vende hjem til Danmark, nu hvor deres sikkerhedsnet er væk. Og det er ikke alene danske a-kasse-medlemmer, som vil afholde sig fra at rejse ud i verden for at arbejde, efteruddanne og dygtiggøre sig. Også kvalificeret dansk og udenlandsk arbejdskraft vil afholde sig fra at flytte til Danmark, fordi muligheden for at blive omfattet af den danske flexicurity-model med dette lovforslag bliver forringet.

En vedtagelse af lovforslaget om opholdskrav vil med andre ord blive dyrt for dem, det rammer – og for Danmark.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk