OK18 forlig godkendt

​Forhandlingsfællesskabets bestyrelse har den 6. juni godkendt forligene på såvel det kommunale som regionale område.

Formanden for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på det kommunale område, Anders Bondo Christensen udtaler i den forbindelse:

”Jeg er tilfreds med, at vi nu kan meddele KL og RLTN, at forligene er endelig godkendt, og at det sker med stor opbakning og stemmedeltagelse. Resultatet viser dog også, at der i enkelte organisationer, herunder i LC er en betydelig del, som har stemt nej".

Læs pressemeddelelsen fra Forhandlingsfællesskabet

Vidste du at...

DSL nu også har udarbejdet en profilpjece om have- og parkingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecen her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk