Det sker i Forligsinstitutionen

​Forhandlingerne om OK18 foregår nu i Forligsinstitutionen, og herfra slipper der ikke noget ud. Parterne er ved lov forpligtet til at holde tæt, og derfor hører du ikke noget om selve forhandlingerne i øjeblikket.

Mens vi venter, er der mulighed for at tjekke regler og vilkår under en storkonflikt andetsteds på hjemmesiden. Læs bl.a. vores Konflikt ABC om fx sygdom, barsel og ferie.

Men den 1. april udløber de nuværende overenskomster. Fra tidligst den 4. april er der varslet strejke for ca. 100.000 offentligt ansatte, som er udpeget af de faglige organisationer. Fra tidligst den 10. april er der varslet lockout for 440.000 ansatte, som arbejdsgiverne har udpeget. Er der ikke fundet en løsning inden disse datoer, træder strejker/lockout i kraft.

Lockoutvarslerne er historisk omfattende fra de offentlige arbejdsgivere, men varslerne om strejke og lockout når ikke nødvendigvis at blive effektueret. Forhandlingerne foregår nu i Forligsinstitutionen, og parterne kan stadig nå at finde en løsning i ved hjælp af forligsmand Mette Christensen.

Forligsinstitutionen kan udsætte konflikten i 2 uger - og herefter igen 2 uger.

Bliver parterne enige om et mæglingsforslag fra forligsmanden, skal de offentligt ansatte stemme herom ved én samlet afstemning, før det træder i kraft. Stemmer de ansatte nej - og kan de to parter ikke lande en ny aftale - så bryder konflikten ud 5 dage efter.  

Læs mere hos FTF 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk