OK18 FTF glæder sig over forlig for kommunalt ansatte

Jeg er kisteglad for den enighed, der nu er opnået om overenskomstfornyelsen. Det er et godt forlig, som kom i hus med en flot slutspurt løftet af hele lønmodtagersiden, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey om dagens overenskomstforlig på det kommunale område.

Forligsinstitutionen er der på det kommunale nu opnået enighed om en aftale om OK18 for godt 500.000 kommunalt ansatte. 

Det er sket efter regulære maratonforhandlinger, som sammenlagt har udgjort mere end 250 timer fordelt over 8 uger. Formand for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey, der var med i Forligsinstitutionen den sidste hektiske uge, udtaler: 

"Jeg er kisteglad for den enighed, der nu er opnået om overenskomstfornyelsen. Det er et godt forlig, som kom i hus med en flot slutspurt løftet af hele lønmodtagersiden". 

Hovedresultaterne i den opnåede enighed offentliggøres senere og opdateres her på siden. 

Glad lærerformand takker for opbakning
På video nedenfor kan du se formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen holde tale udenfor Forligsen i dag kl. 12. Her sagde han bl.a.: 

"Det er jeres indsats, der gør, at vi kan sige - lige før deadline: Vi gjorde det sgu!" (Se video på Bente Sorgenfreys Facebook her) 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk