Nytårshilsen til DSLs medlemmer

Som vi alle er bevidste om er klimadagsordenen i højsædet.

Ekstremregn, højere grundvandsstand, temperaturstigning og CO2-binding, alle nøgleord i klimadagsordenen og nærværende på stort set alle DSL medlemmernes arbejdspladser.

Jeg, som formand – og på min arbejdsplads, synes selvfølgelig det er interessant at vi i vores arbejdsliv er en del af løsningen. Vores faggrupper tænker selvfølgelig i helheder, så også formidling, friluftsliv, biodiversitet og samarbejde med andre faggrupper, borgere og interesseorganisationer bliver kendetegnet ved vores indsats – både indenfor de økonomiske ressourcer der er til rådighed og den måde vi måtte fungere på i forhold til medarbejdere og kollegaer.

I 2019 vil DSL netop lægge vægt på vores medlemmers brede tilgang til arbejdslivet.

Vi vil i endnu højere grad sørge for at synliggøre netop vores faggrupper, og opretholde den relevans i uddannelser og på arbejdsmarkedet som kendetegner os.

Det gælder i forhold til:

    A. Undersøgelserne om der kan skabes et attraktivt og vedkommende
    studiemiljø og et ordentligt fagligt miljø for et parallelt SL'ing spor i 
    Jylland.

    B.  At italesætte at skovdrift er ordentlig forvaltning.

   C.  At styrke søgningen til de grønne uddannelser.

   D.  At for jer medlemmer vil vi forbedre løn- og pensionsvilkår.

   E.  At for vores tillidsrepræsentanter vil vi lave en særlig indsats.

   F.  At styrke vores efteruddannelsesmuligheder.

   G.  At vi får samlet de grønne professionsrettede uddannelser.

   H.  At få DSL synliggjort og placeret i vores nye hovedorganisation, 
   Fagbevægelsens Hovedorganisation.

    I. At vi udvikler vores sekretariat, så I som medlemmer og vi som politikere
    vil få god service.

Jeg håber jo at I alle kan se at det er netop her foreningen kan gøre den store forskel, og at I derfor på uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladser og virksomheder sørger vi for vi står stærkt.

Vores behov for vedkommende input er altid velkomne, men bedste sted er generalforsamlingen den 20. september – sæt kryds allerede nu.

Særligt synlige i en større kreds er vi ved Naturmødet den 23. – 25. maj i Hirtshals og på Have- og Landskabsudstillingen den 28.-30. august i Slagelse.

Medlemmers input modtages hjertens gerne til vores arbejde med de 2 udstillinger.

 

Godt nytår

Henrik Steffensen Bach

Formand, DSL

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk