Ny tænketank for naturen

Tre biologer har oprettet en ny tænketank med navnet VILD, der skal bekæmpe masseuddød og biodiversitetskrise med faglig viden om naturen.

Tidligere på foråret meldte tre biologer ud, at de har dannet tænketanken VILD, som er ”en tænketank for naturen.”

Baggrunden for at oprette tænketanken er ifølge VILD, at Danmark sammen med resten af verden befinder sig i en biodiversitetskrise og midt i det, som forskerne kalder for den sjette masseuddøen, hvor vilde arter af dyr, planter og svampe uddør med en hastighed en hidtil uset hastighed.

Ifølge tænketanken skyldes situationen menneskelige aktiviteter og nyttiggørelse af naturen.

”Som mennesker kan vi ikke vende udviklingen, hvis vi ikke ved, hvordan naturen fungerer – her er uvildig og faglig naturoplysning det vigtigste våben,” skriver VILD på sin hjemmeside.

Derfor er formålet med tænketanken at skabe det faglige grundlag, skriver de:

”Danmark har brug for en uafhængig og faglig baseret oplysningsvirksomhed, der professionelt formidler biodiversitet og naturforvaltning ved at fokusere på de videnskabelige anbefalinger og virkemidler. På samme tid er det tænketankens ønske at formidle bredt ud til den danske befolkning for at kvalificere den offentlige viden og debat nedefra og op. VILD er modsat traditionelle NGO’er og lobbyforeninger ikke en interesseorganisation, men et naturformidlingsprojekt.”

VILD består af Tobias Sandfeld, som er biolog og ansat ved Aarhus Universitet som ph.d.-studerende, Andrea Oddershed, der er ph.d. i biologi og er ansat som specialkonsulent i natur ved landbruget, og Lars Brøndum, som er biolog og ansat på Naturhistorisk Museum Aarhus som biolog og naturhistoriker.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk