Ny seniorpension skal administreres af ATP

​Den tidligere regering nåede lige inden offentliggørelse af valget i 2019, at få en aftale om den omdiskuterede seniorpension i hus med Dansk Folkeparti, til ikrafttræden i januar 2020. Forligspartierne bag seniorpensionen, har ultimo december tilkendegjort, at en ny selvstændig myndighed under ATP, skal administrere og tilkende seniorpension fra 1. januar 2021. I den mellemliggende periode skal kommunerne administrere ordningen.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har igennem hele processen omkring tilkendelse og administration af den nye seniorpensionsordning været optaget af, at der blev etableret en nem model med de socialmedicinske klinikker som omdrejningspunkt.

Formand for FH, Lizette Risgaard udtaler i den forbindelse:
"FH mener, at ansøgerne til seniorpension har krav på en fair og seriøs behandling. Det betyder, at arbejdsevnevurderinger og helbredsudredning bør flyttes til regionernes socialmedicinske centre, der har den tværfaglige ekspertise"

FH indstiller derfor, at den nye selvstændige myndighed under ATP, skal indlede et samarbejde med de socialmedicinske centre der eksisterer i de 5 regioner, så myndigheden kan få kvalificerede indstillinger til ansøgningerne om seniorpension. Lizette Risgaard er skeptisk overfor, at en central myndighed skal afgøre borgernes ansøgninger om seniorpension, hvis der ikke gives et kvalificeret fagligt bidrag fra de socialmedicinske centre.

A-kasserne har endvidere tidligere i 2019 tilbudt at stå for administrationen at den nye seniorpension, et tiltag som FH støttede, da A-kasserne bl.a. allerede har nærhed til borgerne,  men dette er blevet fravalgt at forligspartierne

Hvad betyder aftalen
Konkret betyder aftalen om seniorpension, at en person får ret til tidligere pension, hvis vedkommende er højst seks år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder, maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, og samlet har haft 20-25 år på arbejdsmarkedet, regnet ud fra en arbejdsuge på minimum 27 timer.

Arbejdsevnen skal ifølge aftalen vurderes på baggrund af helbredsoplysninger og udelukkende i forhold til det seneste job uanset branche. Det betyder, at der ikke bliver iværksat beskæftigelsesrettede indsatser. En person, der er nedslidt som murer, kan altså ikke henvises til i stedet at arbejde fx i en butik.

DSL-formand Henrik Steffensen Bach er positivt stemt i de muligheder, aftalen rummer for nedslidte personer på arbejdsmarkedet:
”Det er fornuftigt, at der ligger en vurdering af den enkeltes situation, så det ikke er en automatisk rettighed, ellers ville det svare til at sætte pensionsalderen ned eller at genindføre efterlønnen,”

Læs mere:
Ny seniorpension træder i kraft til nytår
Dårlig idé at overlade administrationen af seniorpension til ATP
Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk