Ny aftale om tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

​En politisk aftale om såkaldt seniorpension kom på plads i sidste uge. DSL’s formand, Henrik Steffensen Bach, ser positivt på aftalens muligheder.
 
Lige inden statsministeren trykkede på valgknappen, nåede regeringen at få en aftale om den omdiskuterede seniorpension i hus med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Ordningen skal afløse den nuværende seniorførtidspension fra 1. januar 2020. Ændringerne med pensionsaftalen skal tage højde for, at der i alle erhvervsgrupper er medarbejdere, som risikerer at blive nedslidt, inden de når folkepensionsalderen. Aftalen giver dermed også DSL’s medlemmer mulighed for at gå tidligere på pension, hvis ikke helbredet kan holde til i slutningen af et langt arbejdsliv.

Konkret betyder aftalen om seniorpension, at en person får ret til tidligere pension, hvis vedkommende har er seks år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder, maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, og samlet har haft 20-25 år på arbejdsmarkedet, regnet ud fra en arbejdsuge på minimum 27 timer.

Arbejdsevnen bliver vurderet i forhold til det seneste job uanset branche, og vurderingen skal alene bero på borgerens nuværende arbejdsevne. Det betyder, at der ikke skal iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser. En person, der er nedslidt som murer, kan altså ikke henvises til i stedet at arbejde fx i en butik.

Det er dog stadig uvist, hvordan den nye seniorpension præcis skal administreres.

Mens blandt andre Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, kritiserer aftalen for at være baseret på en individuel vurdering  den enkeltes situation fremfor at fastslå en rettighed, er DSL-formand Henrik Steffensen Bach positivt stemt i forhold til de muligheder, aftalen rummer:

”Det er fornuftigt, at der ligger en vurdering af den enkeltes situation, så det ikke er en automatisk rettighed, ellers ville det svare til at sætte pensionsalderen ned eller at genindføre efterlønnen,” siger han og tilføjer:

”Når det er sagt, så er initiativet indtil videre noget ukonkret i forhold til, hvordan vurderingen af arbejdsevnen skal foregå, så vi ved ikke endnu, om aftalens grundlag er nok eller for lidt for, men jeg er positiv,” siger Henrik Steffensen Bach.

Partnernes pensions aftale indeholder desuden, at der nedsættes en kommission, som skal undersøge konsekvenserne af en stigende pensionsalder efter 2040, hvor pensionsalderen forventes at være 70 år, og om pensionsalderen fx skal stige langsommere end danskernes levealder.

I øvrigt har forligspartierne afsat en pulje på 100 millioner kroner årligt til at forebygge nedslidning.

Læs mere om aftalen i Skov & Land nr. 4.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk