Nu er det jul igen

​Julen banker på døren, og det samme gør julefrokoster og andre festlige sammenkomster på din arbejdsplads. Det er muntert og uformelt, og samtalerne flyder frit og ”familiært”. MEN HUSK ALTID, at du er på arbejde, og dagen efter møder du atter kolleger og chefer.

Så undgå at lade ordet flyde alt for frit, både om arbejdspladsen og om de andre medarbejdere. Du kan nemlig blive opsagt og endda bortvist, hvis chefen finder dine ord eller handlinger for grænseoverskridende - selv til en julefrokost.

Dét oplevede en mellemleder, som ved en julefrokost udviste seksuelt grænseoverskridende adfærd over for en medarbejder. Den kvindelige medarbejder klagede efterfølgende, således at virksomhedens øverste ledelse blev orienteret. Virksomheden undersøgte kvindens klage og kunne konstatere, at der var dokumenteret hold i kvindens fremstilling. Sagens alvor blev yderligere forstærket af, at det drejede sig om en leders adfærd over for en medarbejder.
Herefter blev mellemlederen bortvist.

Der sker løbende tiltag for at forhindre seksuel chikane på arbejdspladsen, også fra lovgivers side.

Beskæftigelsesministeriet har netop fremsat et lovforslag om en forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane.

Her præciseres det, at arbejdsgivers pligt til at yde lige arbejdsvilkår for mænd og kvinder også omfatter forbud mod seksuel chikane - og det uanset hvor fri og afslappet en tone, der i øvrigt er på arbejdspladsen. Hensigten med lovændringen er at forhøje godtgørelsesniveauet med en tredjedel i forhold til det nuværende.

Hvis du selv har haft eller får en tilsvarende oplevelse på dit arbejde, så kontakt straks DSLs sekretariat.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk