Naturstyrelsen reducerer

​Det fremgår af regeringsgrundlaget, at en større del af statens skovdrift skal udliciteres, og nu er regeringen klar med en plan for, hvordan det skal ske.

Frem mod 2021 skal Naturstyrelsen udlicitere større driftsopgaver, der i dag bliver udført af styrelsens 18 lokale enheder, som er placeret over hele landet. Opgaverne svarer til cirka 70 årsværk. I forbindelse med udliciteringen vil de omfattede medarbejdere blive virksomhedsoverdraget, så de flytter med opgaverne til private aktører.

Regeringen sætter også gang i en analyse af, om der kan ske yderligere udlicitering af den del af skovdriften, der foregår med specialmaskiner som store skovningsmaskiner eller flishuggere, og som i dag bliver løst af Naturstyrelsens Driftscenter.

Planen for udlicitering bliver offentliggjort samtidig med, at Naturstyrelsen skal tilpasse sin organisation på grund af behovet for besparelser.

Naturstyrelsen mangler over de kommende år 20 mio. kr. årligt. Derfor bliver der her og nu nedlagt 30 ud af ca. 250 skovarbejderstillinger. Medarbejderne får tilbud om frivillig fratrædelse.

Antallet af lokale enheder reduceres fra 18 til 16, idet enhederne i Østsjælland og Midtjylland bliver nedlagt, og medarbejderne rykker sammen med deres kollegaer på de omkringliggende enheder. I den forbindelse bliver der nedlagt yderligere 7 stillinger, heraf to chefstillinger.

Med ændringerne vil Naturstyrelsen have reduceret sin samlede medarbejderstab med cirka 100 ansatte i 2021.

Læs mere

Vidste du at...

DSL nu også har udarbejdet en profilpjece om have- og parkingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecen her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk