Miljøstyrelsen holder øje med naturen og miljøet

​Året rundt indsamler Miljøstyrelsen data fra hele landet, til lands, til vand og i luften. På grundlag af de indsamlede data, kan Miljøstyrelsen vurdere miljøets tilstand. Der indsamles bestemte parametre, som sammenholdes med andre data. Tilsammen tegner det et billede at en art eller en lokalitet.


På hjemmesiden miljøtilstand.nu, som Miljøstyrelsen lancerede den 15. november kan du også se resultaterne fra undersøgelser og målinger over hele landet, som gennem tekst, grafer og figurer giver et overblik områdernes tilstand.

Læs hele nyheden

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk