Lockoutvarsler fra regioner og kommuner

​KL og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) har ligesom på statens område udsendt et omfattende varsel om lockout og boykot med virkning fra tirsdag den 10. april.

I alt er ca. 250.000 ansatte i kommunerne og ca. 70.000 ansatte i regionerne omfattet af lockouten.

Det er arbejdsgivers ansvar at informere dig om, hvorvidt du er omfattet af lockouten.

Se lockoutvarsel fra KL

DSL har endnu ikke besluttet, hvordan vi stiller os i forhold til varslet fra KL. Vi kan derfor endnu ikke sige præcist, hvilke områder der er undtaget fra konflikten.

DSL har ingen overenskomst på det regionale område.

Hvis du er omfattet af DSLs og de andre faglige organisationers strejkevarsel, skal du fortsat strejke fra 4. april – også selvom du er undtaget fra lockoutvarsel. Alle, der er omfattet af strejkevarslet, vil tidligere have fået besked om dette direkte fra DSL.

Den eneste måde at undtage konkrete funktioner eller ansatte, der er omfattet af strejke, er ved at indgå en aftale med FTF om nødberedskab.

Læs også: FTF: Alt om OK 18

Siden er opdateret den 16. marts kl. 8.30


Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk