Dansk studie: Lagrer urørt skov CO2?

​Den danske undersøgelse er ifølge Jørgen Bo Larsen, professor ved Københavns Universitet et vigtigt bidrag til den verserende diskussion/konflikt om, hvordan vore skove bedst benyttes til at begrænse stigningen af CO2 indholdet i atmosfæren og dermed klimaforandringerne. Den understøtter hypotesen (forventningen om) at urørte skove på et tidspunkt bliver CO2 mættede, dvs. at de frigiver lige så meget CO2 gennem nedbrydning af organisk materiale som opbygges via løbende fotosyntese.

Dvs. at de har et endeligt (tidsmæssigt begrænset) CO2 bindingspotentiale, i modsætning til den forstligt drevne skov, som gennem hugst og intelligent brug af det høstede materiale (langtidslagring i permanente strukturer samt substitution af CO2 producerende materialer/processer som Cement og i den biobaserede industri samt fortrængning af fossile brændstoffer i kraftværker).
 
Det er vigtigt at understrege ”intelligent brug”, da der er mange eksempler på brug af træ og biomasse, som i et samlet perspektiv ikke bidrager positivt til CO2 problemet.

Læs mere om undersøgelsen

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk