Kommunalt ansatte DSL’ere løber med guldet

​Den gennemsnitlige lønudvikling for DSL’ere i perioden 2014-2018 viser, at det går bedst for de kommunalt ansatte DSL’ere, som i gennemsnit har fået en lønstigning på 4.663 kroner over den firårige periode.

Til sammenligning er lønnen for de statsligt ansatte kun steget 1.811 kroner i samme periode, selvom udgangspunktet for de to grupper stort set var ens. Heller ikke de privatansatte har oplevet en stor lønudvikling mellem 2014 og 2018, hvor lønnen gennemsnitligt er steget med 1.930 på de fire år.

De privatansatte er dog fortsat den gruppe, der har den største indkomst med 774 kroner mere om måneden end de kommunalt ansatte.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk