Ja til OK18

​De statsligt ansatte har ved urafstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. Dermed er det forlig, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med Finansministeriet den 28. april, vedtaget. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Formand for CFU Flemming Vinther udtaler i den forbindelse:

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået medlemmernes accept af OK18-forliget. Jeg tror, det har været vigtigt for medlemmerne, at vi får forbedret reallønnen, at lønudviklingen kommer til at matche den private, og at vi har fået sikret spisepausen. Og så har der for første gang i ti år været afsat midler til forbedringer for de enkelte overenskomstgrupper.

Flere store organisationer på det kommunale og regionale område melder også ud om et ja. Men kampen slutter ikke her: Næste skridt bør være at få set den hårdt prøvede danske model efter i sømmene, lyder det fra FTF.

DSL har ikke urafstemning, men beslutning ved kompetent forsamling. Bestyrelsen stemte ja til såvel det kommunale som det statslige resultat på sit møde i Hirtshals sidst i maj.

Læs mere om OK18 og overenskomstaftalerne

Læs også nyhed fra FTF

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk