Hvor loyal skal du være over for din arbejdsgiver?

Din arbejdsgiver har krav på, at du er loyal over for arbejdspladsen og bidrager til, at den klarer sig bedst muligt.​

​Michael havde i længere tid arbejdet som daglig leder for et lille team af medarbejdere på sin arbejdsplads. Han ville gerne skifte job for at få nye udfordringer og omgivelser, og han var faktisk blevet tilbudt en stilling hos en af virksomhedens konkurrenter – men han var ked af at skulle stoppe samarbejdet med sine dygtige kolleger.

Derfor blev han glad, da han fandt ud af, at der også var plads til hans team hos den nye arbejdsgiver, og Michael gik ind på sin chefs kontor og sagde op. Under samtalen fortalte han chefen, at han vidste, at de tre andre fra
hans team også ville sige op, da de alle fire havde fået nyt job samme sted, og at den nye arbejdsgiver havde budt ind på at overtage en del af teamets opgaver.

Senere samme dag modtog chefen som varslet opsigelser på e-mail fra de øvrige tre medarbejdere, og han fik også overdraget en kuvert med alle fire skriftlige opsigelser samlet.

Arbejdsgiveren var dog så forundret over det usædvanlige opsigelsesforløb, at han begyndte at undersøge, hvorvidt Michael havde medvirket til at rekruttere de andre tre fra teamet til den anden virksomhed.

Det viste sig i Michaels mails, at han havde koordineret de fire opsigelser, og en af de tre fra teamet fortalte, at jobtilbuddet fra den nye arbejds- giver var kommet gennem Michael. Derfor bortviste chefen Michael – men Michael mente ikke, at det kunne være rigtigt og protesterede. Sagen endte i voldgiftsretten, som dog var enig med Michaels arbejdsgiver
i, at han kunne bortvises, fordi der var bevis for, at Michael havde hjulpet med at rekruttere hele teamet.

I ansættelsesforhold gælder en almindelig loyalitetspligt, hvor din arbejdsgiver har krav på, at du er loyal over for arbejdsplad-sen. Det indebærer blandt andet, at du har pligt til at bidrage til, at arbejdspladsen klarer sig bedst muligt, og at du må ikke lade dine egne interesser gå
forud for arbejdspladsens fx ved at udøve konkurrerende virksomhed. Du må heller ikke hjælpe andre virksom-heder i konkurrence med arbejdsgiveren.
Du er bundet af loyalitetskravet både internt på arbejdspladsen og i forhold til fx kunder og samarbejdspartnere.

En medarbejder er selvfølgelig fri til at si-ge sit job op og efterfølgende blive ansat hos en konkurrent, hvis der ikke er aftalt særlige klausuler om det – men det ser altså ander-ledes ud, hvis medarbejderen samtidig medvirker til, at andre forlader arbejdspladsen.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk