Tag ikke konfliktramt arbejde

​Hjælp dine kollegaer - og tag derfor ikke konfliktramt arbejde!

Hvis den varslede strejke over for stat, regioner og kommuner bliver til virkelighed, skal du støtte op om de strejkende.

Enhver DSLer skal afholde sig fra at tage konfliktramt arbejde. Det betyder, at du alene skal udføre dit normale arbejde. Det gælder selvfølgelig på alle konfliktramte arbejdspladser. Men er et arbejde fra en strejkeramt arbejdsplads flyttet over til din arbejdsplads - offentlig eller privat - skal du heller ikke udføre dette strejkeramte arbejde.

For dig, der som chef og undtaget fra konflikten, gælder noget særligt. DSL kan alene kræve, at du ikke udfører strejkearbejde udenfor dit eget ledelsesområde.


Læs mere om vilkårene ved en overenskomstkonflikt

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk