Genvalg af DSLs formand

​Masser af livlig snak over kaffen. Engagerede debatter i kredsene om fx udmøntning af OK18, ny hovedorganisation, naturmødet i Hirtshals, SLing-uddannelsen i Jylland, frivillighed og en fagforenings vigtigste opgaver. Og et deltagerantal med repræsentanter for de studerende, seniorerne og medlemmerne midt imellem, der gav anledning til ros fra gæstetaler Lizette Risgaard - formand for fusionen mellem FTF/LO, den nye hovedorganisation pr. 1. januar 2019. Scenen var DSLs generalforsamling på Hindsgavl fredag den 21. september.

Henrik Steffensen Bach blev enstemmigt genvalgt som DSLs formand for en ny periode, ligesom der også var genvalg til bestyrelsen af Lars Delfs Mortensen (kommuner), Jeppe Lange Nielsen (HedeDanmark) og Søren Løth (private). Nyvalgt til bestyrelsen som repræsentant for valgkredsen chefer er Mick Højgaard Have. Der var desuden genvalg af Morten Lange som parlamentarisk revisor.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som blev vedtaget af generalforsamlingen efter en længere debat om budget 2019. Her enedes man om, at der er rum til at afsætte midler til med konsulent- og medlemsbistand at finde det helt rigtige nye navn til foreningen. Ikke bare et nyt binavn til DSL, men et navn, der favner hele medlemskredsen, og som ikke indeholder problemstillingen om, hvad bogstaverne DSL så mon står for. Indtil da fastholder foreningen slet og ret navnet DSL.

Generalforsamlingen vedtog også bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, der følger af ny grænsedragning mellem JID og DSL, hvor JID fremover organiserer jordbrugsteknologerne og DSL professionsbachelorerne i jordbrugsvirksomhed. Nuværende medlemmer kan frit vælge organisation uanset uddannelse.

DSLs aktivitetsplan for 2019 omfatter følgende fem punkter:
• Profilering, rekruttering og fastholdelse
• Styrket indsats over for TRer hhv. lokale lønforhandlinger
• Fokus på DSLernes fagligheder gennem eksterne aktiviteter, fx Naturmødet 2019
• Aktiv deltagelse i nordiske og europæiske netværk
• Samarbejde med andre organisationer

Årsmødet blev desuden indledt med eksterne indlæg om den nye hovedorganisation og DSL hhv. om udviklingen på DSLernes arbejdsmarked.

Lizette Risgaard pegede på hovedorganisationens kommende fokusområder, hvor man vil tilbyde mere end i dag som forhandlingspart både for dem med overenskomster og dem med individuelle aftaler, og dagens overskrift var: Kendskab giver venskab.

- Jeg tror, at alle, der deltog i generalforsamlingen, har fået synliggjort værdien af vores nye hovedorganisation, og at der er stor interesse for, hvad der foregår i vores lille forening. Vi fik en god og åbenhjertig præsentation af den nye formand for FTF/LO, skrev Henrik Steffensen Bach efterfølgende på Facebook.

- Det går da vist meget godt ... Arbejdsmarkedsforsker fra Sociologisk Institut på KU Jonas Feldbo-Kolding havde set på tallene for tendenser og udfordringer på det danske arbejdsmarked, og der var for så vidt ikke de store overraskelser for DSLernes vedkommende i øjeblikket. DSLerne er pænt placeret både på det private og det offentlige arbejdsmarked, men også for denne medlemsgruppe må man forvente, at der kan ske en udvikling mod flere selvstændige og freelancere.

DSLs bestyrelse konstituerer sig på et møde i oktober.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk