Generalforsamling - en god dag

​Tågen hvilede over Lillebælt, Middelfart og Hindsgavl Slot om morgenen den 22. september, hvor DSL inviterede til faglig dialog, ekskursion og generalforsamling. Heldigvis stod kommunens klimachef, Morten Westergaard, for introduktionen til lokalområdet, og det blev efterhånden en strålende dag på alle måder.

- Der var en gang en lille kommune, som kom på landkortet, fordi byrådet besluttede, at vi vil være en grøn vækstkommune, der bygger broer til fremtiden. Her i kommunen tænker vi nu klima og energi på tværs, og vi er glade for at kunne vise jer Klimabyen i dag, fortalte han.

Ingeniør Bjarne Rasmussen stod for den spændende rundtur i Middelfart klimaby, hvor omkring 30 DSLere fik fremvist forskellige helt nye og forskellige løsninger på håndtering af store mængder regnvand. Lidt flere deltagere var på en lige så interessant vandring med naturvejleder Rikke Vesterlund rundt i Hindsgavl Dyrehave, hvor ikke mindst kronhjortene kunne ses og høres.

Statskredsen uden repræsentant
Efter frokost var der møder i valgkredsene, hvor vi kunne konstatere, at der ikke var mødt repræsentanter for de selvstændige og kun to personer (begge bestyrelsesmedlemmer) for privatkredsen.

Erfaringsudvekslingen, det godmodige drilleri medlemmerne imellem og den mere alvorlige drøftelse af bl.a. arbejdsforhold og kommende overenskomstforhandlinger og var derimod i top i chefkredsen, kommunekredsen, HedeDanmark-kredsen, statskredsen og skovdyrkerkredsen. De mange studerende pendlede rundt og slog sig ned i de kredse, som de havde umiddelbar interesse i.

Staten, skovdyrkerne og de selvstændige skulle i år vælge bestyrelsesmedlemmer, og det resulterede i genvalg af Thomas L. Valentin for skovdyrkerne, hvorimod statskredsen desværre ikke så sig i stand til at stille med en kandidat og dermed ikke er repræsenteret i DSLs bestyrelse i den kommende periode. De selvstændiges post overgår automatisk til frit valg på generalforsamlingen.

Læs hele nyheden

Vidste du at...

DSL nu også har udarbejdet en profilpjece om have- og parkingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecen her

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk