Forlig med gode rammer

​I løbet af Bededags-weekenden lykkedes det efter mange måneders forhandlinger endelig at opnå et aftaleresultat, først på det kommunale område, dernæst for det samlede regionale område og til sidst for det statslige område.

De nye aftaler for alle offentligt ansatte er endnu ikke gransket i detaljer, men det ligger fast, at der er en samlet ramme på 8,1 pct., heraf mellem 6,1 og 6,8 pct. til egentlige lønstigninger, og et mindre beløb til organisationsforhandlingerne, at privatlønsværnet afskaffes, og at den betalte spisepause bliver en overenskomstsikret ret i staten, hhv. et tilsagn om at bevare retten på det kommunale og regionale område. Endelig skal en Kommission kulegrave arbejdstidsreglerne for lærerne frem til 2021.

- Det er meget tilfredsstillende og i virkeligheden ganske enestående, at det lykkedes at holde sammen på det kommunale og det statslige område under hele processen. Som lille organisation er sammenhold og fællesskab om forhandlingerne et helt nødvendigt vilkår, siger DSLs næstformand, Lars Delfs Mortensen, og fortsætter:

- Jeg er tilfreds med de overordnede rammer i forliget, og nu skal organisationsforhandlingerne vise, hvor meget vi kan få hjem af vores specielle krav. De hører ikke til i den dyre ende, men er væsentlige for vores medlemmer. Eksempelvis overenskomstdækning af både HOPIer og NaKuer på alle ansættelsesområder, som tilfældet er med SLing, samt forhøjelse af pensionsprocenten for jordbrugsteknologer og professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed.

- DSL ser sig fortsat som den organisation, der bedst varetager interesserne for professionsbachelorerne i den grønne sektor.

Der foregår nu organisationsforhandlinger frem til 18. maj, hvorefter det samlede resultat skal godkendes i de enkelte organisationer. Hvordan denne proces forløber, er forskelligt fra organisation til organisation - i DSL er det bestyrelsen på indstilling fra næstformanden, der træffer den beslutning. 


DSL orienterer senere mandag alle berørte medlemmer om relevante detaljer i overenskomstforliget på de tre ansættelsesområder.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk