Folketinget vedtager opholdskrav for ret til dagpenge

​Fra 1. januar indføres et opholdskrav for at kunne modtage dagspenge. Et flertal i Folketinget har nu vedtaget et opholdskrav, som betyder, at man skal have en fast tilknytning til det danske samfund, før man kan få dagpenge.

Opholdskravet indfases over tre år og i 2021, hvor opholdskravet er fuldt indfaset, skal man have opholdt sig i Danmark i syv ud af 12 år for at kunne få dagpenge.
Med opholdskravet kan danske statsborgere arbejde i udlandet i op til fem år, uden at de mister retten til dagpenge på grund af opholdskravet. En række ophold i udlandet bliver samtidigt undtaget for opholdskravet. Det gælder fx, hvis man er udstationeret for en dansk virksomhed eller er udsendt for en dansk myndighed.
Det ventes, at godt 80 procent af dem, der bliver berørt af opholdskravet, er tredjelandsborgere, og at under 20 procent er danske statsborgere.

Grundlæggende er det noget mærkeligt noget at sætte krav op om, når man har en forsikringsordning udtaler Henrik Steffensen Bach formand for DSL

og fortsætter:

er man medlem af en A-kasse skal man have ret til dagpenge og der burde være et samarbejde med udlandet uanset hvor man er beskæftiget.

Læs mere hos Beskæftigelsesministeriet

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk